education - חינוך הפיקוח על לימודי האזרחות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 דבר המפמ"ר
 
 

החברה האנושית בנתה את הציוויליזציה על סמך ההצטברות של ההישגים של הרוח האנושית בשדה המדע המחקר והטכנולוגיה, אך לא פחות מכך החברה האנושית מנסה גם להוציא מן הכוח אל הפועל את תיקון העולם וסדרי החברה על בסיס של מוסר וערכים. 

 

יכולת הבחירה בין טוב לרע וכוח היצירה הוענקו לאדם כבר בבריאה, כמאמר הפסוק: "כי האדם עץ השדה"....(ספר דברים  פרק כ'א פסוק י'ט). ישנה משמעות עמוקה לדימויו של האדם לעץ השדה. האדם נקרא על שם מוצאו מן האדמה. 

מדוע דווקא האדם נקרא על שם האדמה?

המהר"ל מפראג מפרש שהאדם לא נקרא על שם שבריאתו מן האדמה, אלא משום שיש בו מתכונת האדמה שבכוחה להוציא אל הפועל כל מה שנגנז בה. כשזורעים גרעין, מוציאה ממנו האדמה את כל הפוטנציאל הגלום בו. וכך נטעה נשמה באדם ועליו להוציאה אל הפועל.

ניתן להתיחס אל הדברים כמופנים הן אל היחיד והן אל החברה האנושית. כל אדם וכל חברה יכולים לקפוא על שמריהם, אך יש בידם הבחירה להמשיך ולהתפתח ואף לבצע מהפכות בסדרי עולם.

המשטר והערכים הדמוקרטיים הם מהישגיה הבולטים של האנושות, השוויון הפוליטי בין בני האדם הושג רק אחרי מהפכות ומאבקים רבים. הרעיון הדמוקרטי על פיו השלטון מחויב להגביל את כוחו ולשמור על טובת החברה ולשמור על זכויות האדם והאזרח, מביא לידי ביטוי את ההתפתחות ההיסטורית של הרוח האנושית במהלך הדורות. 

כאן המקום לצטט מתוך הצהרת העצמאות של ארה"ב (04.07.1776):

"מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן, שכל בני אדם נבראו שווים במעלה שיוצרם העניק להם זכויות מסוימות שאין להפקיע, וביניהן הזכות לחיים ולחופש ולרדיפת אושר.  ולצורך אישושן של זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות הנוטלות כוחן בדין מהסכמתם של הנמשלים. שכל מקום שצורת ממשל כלשהי נעשית הרסנית למטרות האלה, הרשות ביד העם לשנותה או לבטלה, ולכונן ממשל חדש, ולהעמיד יסודותיו על אותם עקרונות ולערוך סמכויותיו באותה צורה הנראים לו כמסוגלים ביותר להביא לידי בטחונו ואושרו. אמנם מידת זהירות מחייבת שלא להמיר ממשלים יציבים משכבר הימים בשל סיבות קלות וחולפות  ולפיכך הניסיון מראה לדעת, שהאנושות נוטה יותר לסבול, כל עוד הרעות נסבלות מלתקן מצבה על יד ביטול הצורות שאתן הסכינו. ואולם במקום ששורה ארוכה של מעשי התעללות ועושק, המתכוונים כולם לאותה דבר, מגלה מזימה לכובשם תחת ידה של עריצות גמורה, זכותם, חובתם היא למגר ממשל כזה ולהפקיד שומרים חדשים על ביטחונם בעתיד".

 

אני מאחלת לכל המורים שלימודי האזרחות יאפשרו לתלמידים להכיר את העקרונות עליהם מבוססת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולהבין את עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי. האתגר הוא שלימודי האזרחות יכינו אותם כדי שיוכלו להבין ולקחת חלק בדיון הציבורי והפוליטי בסוגיות שיהיו על סדר היום, ולהשתתף בבוא העת כאזרחים פעילים ותורמים לחברה ולמדינה.


אלירז קראוס
מנהלת אגף חברה ורוח
ומ"מ מפמ"ר אזרחות
המזכירות הפדגוגית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2013