education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
השתלמות מרכזית על יחידת הלימוד הראשונה - תשע"ב
ברוח האופק הפדגוגי החדש (חינוך לחשיבה)
 

נושאי הלימוד: ליווי שיטתי של הוראת יחידת הלימוד הראשונה לבגרות: "ובחרת בחיים"; "מעגלי שייכות";
"חלונות חג". (כולל מענה לתכנית "תרבות עם עולם", ראשל"צ)
כתובת: מרכז פסג"ה מודיעין, נחל עיון 1, מודיעין
מועד: ימי ה', בין השעות 16:00-19:15, בממוצע אחת לשבועיים (בדילוג על מועדים)
גמול: 56 שעות עם ציון
דרישות: קבלת הגמול מותנית ב- 1. נוכחות סדירה (לפחות 80% מזמן ההשתלמות);
2. הגשת מטלת סיום במועד (עד שבועיים מסיום ההשתלמות) על פי ההנחיות שיינתנו.

 

תיקון מבוקש

מספר מפגש

 

מועד*

נושא המפגש

מרצה

 

1

2011
אוקטובר

27/10

1. "ובחרת בחיים": פרק א' - חלוקת משאב חיים מוגבל. + דרכים בדיון דילמה;

אריאל אביב

 

2

נובמבר

10/11

"מעגלי שייכות": שער א' – זהות, שייכות והאח דניאל; שער ב': משפחה מול אורחות חיים; סוגיית הגיור;
+ מבט-כולל לספר;

רני יגר

17/11

3

17/11

1. "ובחרת בחיים": פרק ב' – חיים מול חיים;
+ מיומנות השוואה; 2.

ד"ר ענבר גלילי- שכטר

1/12

4

דצמבר

1/12

"ובחרת בחיים": פרק ג': חיי יחיד מול חיי רבים;

זמרת דפני

 

5

15/12

"מעגלי שייכות": המשך שער ב': מהי השקפת עולם יהודית? + הרחבה בנושא: זרמים ביהדות זמננו;

יפעת בירנבוים

 

6

2012
ינואר

5/1

1. "ובחרת בחיים": פרק ד'– החובה להציל חיים;
+ מיומנות טיעון;
2. סיכום ביניים של שתי יחידות הלימוד ("ובחרת" + "מעגלי"), והוראת ציר-הזמן;

אריאל אביב

 

7

19/1

"ובחרת בחיים" – מהו מעשה מוסרי?(המשך פרק ד) + פרק ה' – הצלה במחיר הסתכנות; ספרות השו"ת;

ד"ר ענבר גלילי-שכטר

 

8

פברואר

2/2

1. "מעגלי שייכות": שער ד': מעגל אחריות ומעורבות;
2. "חלונות חג": פורים – זהות וזרות;

ד"ר איילון אידלשטיין

 

9

16/2

1. "ובחרת בחיים": פרק ו' – קידוש החיים;
2. "חלונות חג": ירושלים: שכינה או שכנות [גיליון חדש]

אריאל אביב

 

10

מרץ

1/3

"ובחרת בחיים": סיום פרק ו', ופרק ז' – המתת חסד; אתיקה רפואית; + מבט-על על שאלת משמעות החיים;

אריאל אביב;

22/3

11

22/3

"מעגלי שייכות": שער ג': מעגל הזיכרון

עמית אלון

 

12

אפריל

19/4

1. "ובחרת בחיים": אחרית דבר – "אדם בצלם"
2. "מעגלי שייכות": שער ה' – מעגל המקום (בזיקה למועדים הממלכתיים)

זמרת דפני;
יפעת בירנבוים;

 

13

מאי

3/5

1. "חלונות" ליום השואה: אלוהים ואדם [גיליון חדש]
2. השלמת נושאים שונים בשתי יחידות הלימוד;

ד"ר איילון אידלשטיין

 

14

31/5

המשך דרכי שאילה ומענה לשאלות מבחינות הבגרות;
סיכום ומשוב על ההשתלמות;

אריאל אביב

* נא עקבו אחר שינויים ועדכונים באתר "מפמ"ר מחשבת ישראל" (דרך אתרי או"ח בדף הבית של משרד החינוך).

 

לפרטים והרשמה:
מרכז הפסג"ה במודיעין: טלפון:08-6226745 פקס:08-9753074
כתובת האתר: http://www.schooly2.co.il/pisga-modiin
מרכזת השתלמויות במחשבת ישראל: עליזה אשד, 050-5753024
מרכז הדרכה ארצי: אריאל אביב, 050-5663628

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2014    

עדכוני rss