education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
השתלמות קיץ במחשבת ישראל - לקראת שנה"ל תשע"ג
מרכז פסג"ה מודיעין, רח' נחל עיון 1, מודיעין
 

א-ב אלול תשע"ב,  19-20 באוגוסט 2012

 

יום א', א' באלול תשע"ב,  19/8/11

 

יום ב', ב' באלול תשע"ב, 20/8/11

9:15

9:30

התכנסות, כיבוד, רישום

פתיחה – צילה מירון-אילן, מפמ"ר

9:15

התכנסות, כיבוד, רישום

 

10:00

 

פרופ' רון מרגולין, אוניברסיטת ת"א /

 

אתגרי המחשבה היהודית המודרנית

 

9:30

 

 

 

 

 

גב' שיפרה גריינר, האוניברסיטה העברית בירושלים /

 

"לשאול מי יודע" - כיצד לשאול שאלות משמעותיות בכיתה?

11:30

הפסקה

11:00

הפסקה

12:00

סדנאות לבחירה:

11:30

סדנאות לבחירה:

 

למורים חדשים ומתחדשים:

ד"ר איילון אידלשטיין /

 

"חלונות חג" לראש השנה

 

למורים חדשים ומתחדשים:

מבוא ליחידת הלימוד הראשונה והנחיה לפתיחת שנה"ל – לבחירה:

 

- אריאל אביב / "ובחרת בחיים"

- עמית אלון / "מעגלי שייכות"

 

 

למורים ותיקים ויחידות מתקדמות:

אריאל אביב /

היכרות עם יחידת לימוד ניסיונית: ארץ ישראל במחשבה היהודית ובהגות הציונית

 

למורים ותיקים ויחידות מתקדמות -

טל אייזק הופמן - בשילוב למידת עמיתים /

סדנת הוראה בכיתות מב"ר וכיתות אינטגרטיביות

 

13:30

הפסקת צהריים

13:30

הפסקת צהריים

14:00

אודי גבעון ואיתן כהן /                         הצגת השתלמויות מתוקשבות במחשבת ישראל בתשע"ג (בשיתוף מט"ח)

14:00

 

משוב כללי על בחינת הבגרות תשע"ב – סדנאות לבחירה:

14:30

סדנאות לבחירה:

 

אורלי שיינברג /  "ובחרת בחיים"

 

 אריאל אביב /

"קו המשווה" – כיצד להשוות וללמד השוואה? כולל הדגמות מבחינת הבגרות תשע"ב

 

 

אריאל אביב / "מעגלי שייכות"

 

זמרת דפני /

סוגיות בהוראת "את שאהבה נפשי"

 

15:45

סיכום ומשוב (לכלל המשתלמים)

16:00

סיום (משוער)

16:00

סיום (משוער)

 

השתתפות בהשתלמות במלואה מזכה ב-14 שעות - לגמול (ללא ציון).

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2014    

עדכוני rss