מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים education - חינוך
 
 
 
 
 
 

 
 סל הצעות המטה למיזמים, פעילויות ומשאבים לשנת תשע"ח - חדש!
 
 בתי ספר תאומים - קול קורא לתשע"ח
 
 חיים משותפים בראי המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים - מאמר חדש בבטאון מופ"ת העוסק בהכשרת מורים לחיים משותפים במציאות החברה הישראלית.
 
  יחידת השכלה כללית 'אקטואליה בכיתה'
 
 פורסם קול קורא להגשת מועמדות לאות הנשיא לתקווה ישראלית בחינוך לשנת  תשע"ז.
 
 הקמת רשת בתי ספר תאומים לקידום מפגשים רב שנתיים וטיפוח חיים משותפים
 
 מערך שיעור העוסק בנושא התעללות בקשישים
 
 מודלים לפעילויות חיים משותפים
 
 חופש הביטוי וגבולותיו-שיח חינוכי על נושאים שנויים במחלוקת. סרטוני הדרכה למורים בעקבות חוזר המנכ"לית
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2016    

עדכוני rss