מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים education - חינוך
 
 
 
 
 
 

 
 חומרי למידה והפעלה לקראת היום הבינלאומי למניעת גזענות - 21/3 באתר המטה
 
 מערך שיעור העוסק בנושא התעללות בקשישים - חדש!
 
  יחידת השכלה כללית 'אקטואליה בכיתה'
 
 הקמת רשת בתי ספר תאומים לקידום מפגשים רב שנתיים וטיפוח חיים משותפים
 
 סל הצעות המטה למיזמים, פעילויות ומשאבים לשנת תשע"ז
 
 מודלים לפעילויות חיים משותפים
 
 חופש הביטוי וגבולותיו-שיח חינוכי על נושאים שנויים במחלוקת. סרטוני הדרכה למורים בעקבות חוזר המנכ"לית
 
 הצצות אל השטח
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2016    

עדכוני rss