education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
יום המאבק הבינלאומי בגזענות - מידע כללי
 

 

ב-21 בחודש מרץ בשנת 1960, בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על קבוצת אנשים שהפגינו כנגד חוקי האפרטהייד. מהירי נהרגו 69 מפגינים. בעקבות זאת, הכריז ארגון האומות המאוחדות על יום זה כיום המאבק הבין-לאומי באפליה גזעית

בשנת 1966 חתמה מדינת ישראל על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער כל צורה של  אפליה גזעית.

 

מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

 

יום המאבק הבין-לאומי בגזענות יצוין במערכת החינוך ביום ג', כ"ג באדר התשע"ז, 21 במרס 2017.

בתי הספר מוזמנים להקדיש שעתיים לעיסוק בנושא המאבק בגזענות ובאפליה לסוגיה במהלך השבוע שבו חל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות. בשל חשיבותו הרבה מומלץ לעסוק בו במהלך שנת הלימודים כולה.    

 

אנו מעודדים את בתי הספר לעסוק בנושא ולקיים דיונים מעמיקים בהשלכותיה של תופעת הגזענות ובאמצעים למניעתה לא רק בשבוע שבו חל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות, אלא במהלך שנת הלימודים כולה.

חשוב לקיים דיון על הנטייה האנושית להכללה ולחלוקה דיכוטומית לקבוצות נבדלות: קבוצת ה"אנחנו" וקבוצת ה"אתם" ובהשפעתה על השתרשותן של עמדות קיצוניות ושל ביטויי גזענות, וכן בהשלכותיה של תופעת הגזענות, בדרכים שבהן היא באה לידי ביטוי ובאמצעים למניעתה. יש לעודד את התלמידים לגלות מעורבות ולפעול למיגורה.

 

מתוך הודעת המנכלית בחוזר עז/7

 

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך, בשיתוף עם המחלקה לאזרחות, חינוך אזרחי וחיים משותפים במט"ח, האגודה לזכויות האזרח ומרכז Tec במופ"ת מקימים

 

 

 

לפרטים נוספים אודות יום העיון ולהרשמה

 

 

 

 

לא לגזענות מצגת

 

לקראת יום זה, הכינו מדריכי המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, בשיתוף פעולה עם מפמ"רים במזכירות הפדגוגית ועמותות עימן עובד המטה, מערכי שיעור לשכבות הגיל השונות.

 

למערכים חדשים וקישורים עדכניים 

 

לארכיון מערכים וקישורים משנים קודמות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2017    

עדכוני rss