education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
יום זכויות האדם והאזרח תשע"ט
 

היום הבין-לאומי לזכויות האדם חל מדי שנה ב- 10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 ה:"הכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם."

הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקותיהן של מדינות רבות. ההכרזה מהווה גם את אחד היסודות החשובים של המשפט הבין-לאומי.

השנה נציין 70 שנה ליום קבלת ההכרזה באו"ם. שבעים שנות מאבקים על ההכרה בזכויות האדם במדינות שונות. יום זה מוקדש להעלאת הידע והמודעות לזכויות הטבעיות שיש לכל אדם מרגע לידתו. 'זכויות האדם', או 'זכויות טבעיות', הן אותן זכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם מכוח טבעו וכבודו האנושי, ובלי תלות בכוחו של שלטון כלשהו. מכיוון שהזכויות, אינן מוקנות על-ידי השלטון, אין השלטון רשאי ליטול אותן מהאדם.

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים פועל כל השנה במגוון רחב של מיזמים לקידום אחדות וקירוב לבבות, סובלנות, סולידריות וקבלת השונה: תכניות לקידום חיים משותפים, בתי ספר תאומים המקדמים מפגשים קבועים בין בתי ספר שכנים ממגזרים ומקבוצות שונות, תכניות מפגשים והידברות, ומערכי שיעור לקידום שוויון סובלנות ומניעת גזענות ופגיעה בזכויות אדם ואזרח.


מערך שיעור יום זכויות האדם מרכז מורשת מנחם בגין - כל יחיד הוא מלך

 

מערך שיעור יום זכויות האדם האגודה לזכויות האזרח

מצגת מערך שיעור יום זכויות האדם האגודה לזכויות האזרח


להלן מאגר פעילויות המתמקדות בהגנה על זכויות אדם, אזרח וזכויות פוליטיות.
פעילויות אלו גובשו על ידי צוות מדריכי המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, יחידות המשרד השונות, ומנהל חברה ונוער

כלל הפעילויות המוצעות הוכנו ליום זכויות האדם נמצאות בהלימה לנושא המרכז של שנת האחדות לאור העובדה שמודגשת בהם ההכרה בזכויותיו של האדם. המערכים מעודדים אימוץ התנהגות המכבדת כל אדם באשר הוא אדם, ומאפשרת את הבעת ערכיו, דעותיו והשקפת עולמו גם כאשר הן מעוררות התנגדות, כעס ואי נוחות. מערכי שיעור והפעילויות המלוות אותם עוסקים בהכרה בזכויות החברתיות, זכויות האדם וזכויות האזרח במדינה דמוקרטית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6289268 וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/12/2018    

עדכוני rss