education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
יום הסובלנות הבינלאומי
 

עלינו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם - מהאטמה גנדי

 

יום 16/11 נקבע על ידי האו"ם כיום הסובלנות הבינלאומי. קביעת יום ציון  זה נועדה  לציין את חשיבותה של הסובלנות כלפי האחר, השונה מאיתנו.

"במדינה  כמו שלנו, סובלנות היא לא מותרות, היא תנאי הכרחי" – הגדיר שר החינוך נפתלי בנט בראשית שתשע"ו.
"הנחת היסוד היא שהחברה הישראלית זקוקה לטיפוח כישורי סובלנות כדי להנמיך את רמת האלימות הגבוהה, כדי למנוע קיטוב חברתי, כדי להשריש את העקרונות הדמוקרטיים וכדי לאפשר לקבוצות השונות בקרבה לחיות זו בצד זו בכבוד הדדי ושמירת זכויות האדם והאזרח."  (סובלנות – פרופ' בר-טל באתר 
מנהל חברה ונוער(.

הגדרה רחבה של המושג סובלנות מסבירה את חשיבותו לחיינו. "סובלנות הינה הרמוניה בין שונויות. היא אינה רק חובה מוסרית, אלא גם דרישה פוליטית וחוקית. סובלנות, היא הערך שעושה את השלום אפשרי, תורם להחלפת תרבות המלחמה בתרבות של שלום. סובלנות אינה וויתור, צמצום או פיוס. סובלנות, היא מעל הכל גישה פעילה המונעת על ידי הכרה בזכויות האדם האוניברסליות וחירויות בסיסיות של אחרים" . (סובלנות , שם(.

יום הסובלנות הבינלאומי, שיצויין השנה השנה ביום חמישי, כ"ז בחשוון תשע"ח, 16/11/2017, מזמן לכל בתי הספר מועד לעיסוק בערך מרכזי זה. להעמיק במשמעותה של הסובלנות, במהותה וביישומה בחיי היום יום. חשוב שנזכור ונזכיר, נבהיר ונתרגל את תלמידינו בהבנת ערכה וחשיבותה .

 

לחוזר מנכ"ל ליום הסובלנות הבינלאומי 2017

 

לפניכם מגוון רחב של מערכי שעור ופעילויות לקראת יום הסובלנות, כך שכל בית ספר יוכל לשלב פעילויות המתאימות לאופיו ואוכלוסיית תלמידיו מתוך היצע רחב זה. 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/11/2017    

עדכוני rss