education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
בחירות לכנסת ה-20
פעילויות, מערכים וחומרי עזר נוספים לקראת הבחירות לכנסת ה-20
 

 

באנר בחירות


בתאריך 17 במרץ 2015 יתקיימו הבחירות לכנסת ה-20. אזרחי ישראל יתבקשו פעם נוספת לממש את  אחת הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות ביותר - הזכות לבחור. בשנים האחרונות חל פיחות בתהליך ההשתתפות בבחירות של המדינות הדמוקרטיות. אחוזי ההצבעה נמצאים במגמה של ירידה ותהליך זה לא פסח על אזרחי מדינת ישראל.
יש לתופעה הסברים רבים אך נדמה כי נוכל להסכים כי אחד התפקידים החשובים של מערכת החינוך הוא בהגברת התודעה ולימוד החשיבות של השתתפותם של אזרחים בבחירות כחלק מחובתם האזרחית במדינה דמוקרטית. המטה לחינוך אזרחי הכין מערכי שיעור המותאמים לתלמידים בכל קבוצות הגיל מתוך הנחה כי יש ללמד על חשיבות הבחירות כתנאי לקיומה של דמוקרטיה כבר מגיל צעיר. אנו תקווה כי תמצאו במערכים שימוש מועיל.


מערכי שיעור לקראת הבחירות מטעם מדריכי המטה לחינוך אזרחי:

מערכי שיעור לבתי הספר היסודיים (כיתות א'-ו') בנושא בחירות

מערכי שיעור לבתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים בנושא בחירות

 

חומרי הוראה והדרכה נוספים:

זרקור בחירות - דף המציג את כל המידע ומונחי הבחירות לקראת הבחירות לכנסת ה-20 מטעם מכון המחקר והמידע של הכנסת

הנחיות וכלי עזר למורים, רכזים חברתיים, מנהלים ומדריכים:

הנחיות ויעדים פדגוגיים לקראת הבחירות

הנחיות לארגון פאנל פוליטי בבית הספר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2015    

עדכוני rss