education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
ללמוד וללמד אנליזה
 

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ד, אנו שמחים להעלות לאתר את הספר  "ללמוד וללמד אנליזה – ספר מתמטי-דידקטי למורה", שיצא לאור בימים אלו, בשיתוף פעולה של מנהלת מל"מ, משרד החינוך והמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

 

הספר "ללמוד וללמד אנליזה" נכתב עבור מורים המלמדים אנליזה בחטיבה העליונה, ברמות הלימוד השונות. הוא מיועד הן למורים העושים את צעדיהם הראשונים בהוראת אנליזה, והן לבעלי ניסיון בהוראת נושא זה, ובכך ייחודו. ספר זה נכתב ככלי-עזר למורה, שישרת אותו לצד כל ספר לימוד באנליזה שיבחר על-ידי בית הספר, וללא תלות בתכנית הלימודים הנהוגה בזמן נתון.

 

מורי-מורים במסגרות שונות של התפתחות מקצועית למורים, יכולים למצוא בספר זה שפע רעיונות לסדנאות מרתקות למורים, שמטרתן ביסוס הידע המתמטי והדידקטי בתחום האנליזה.

 

בין היתר תוכלו למצוא בספר:

- הרחבה בנושאים שמעבר לתכנית הלימודים;

- העמקה בתכנים הכלולים בתכנית הלימודים, מעבר לנדרש להוראה השוטפת;

- שפע של פעילויות ליישום בכיתה:

  • דגמים שונים של שאלות מחדדות הבנה,
  • פעילויות המעוררות את הצורך במושגים חדשים,
  • רצפי הוראה הבנויים על הצמחת בעיות מתוך בעיות אחרות,
  • פעילויות הנוגעות בטעויות אופייניות של תלמידים,
  • משחקים ואמצעי המחשה,
  • פעילויות המיועדות ללמידה בסביבת ממוחשבת.

סדר הקריאה של הפרקים אינו מחייב, אך מומלץ מאוד לקרוא תחילה את המבוא לספר, המציג את הרציונל לכתיבת הספר ואת שיקולי המחברים בכתיבת התכנים המשולבים בספר.


שער הספר

1

תוכן עניינים

2

מבוא

3

פונקציות ממשיות

4

גבולות

5

אסימפטוטות

6

רציפות של פונקציה

7

רגע לפני הנגזרת

8

הנגזרת

9

חקירת פונקציות פולינום

10

הנגזרת השניה ושימושיה

11

נגזרות מסדר גבוה

12

פונקציה הפוכות ונגזרותיהן

13

פונקציה אחד חלקי איקס ונגזרתה

14

פונקציית השורש הריבועי

15

פונקציה מורכבת

16

פונקציה רציונלית

17

חקירת פונקציות הכוללות שורש ריבועי

18

הפונקציות הטריגונומטריות

19

פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

20

בעיות ערך קיצון

21

חשבון אינטגרלי

22

השלמות: המשפט היסודי של האלגברה

23

השלמות: משפטי הערך הממוצע ומשפט לופיטל

24

השלמות: הגדרות שונות של קעירות והקשר בינהן

25

השלמות: הוכחת הגבול

26

השלמות: הגדרת הפונקציה הלוגריתמית באמצעות מערכת אקסיומות

27

רשימת מקורות

 

גב כריכת הספר

 

אפשר להזמין את הספר בהוצאת "מעלות" 03-5614121 או דרך חנויות הספרים שיזמינו את הספר מההוצאה לאור.
המחיר לצרכן הוא כ- 45 ש"ח בלבד.

 

כתובת לתגובות:  texcellence@technion.ac.il

 

תודות:
למחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה של הטכניון על תהליך הפיתוח והכתיבה של הספר: לפרופסור אורית זסלבסקי - על עמידה בראש הפרויקט ומתן ייעוץ מדעי ופדגוגי, לד"ר גילה רון – על ניהול הפיתוח והכתיבה לד"ר איריס זודיק – על ניהול הפרויקט ולכל שאר צוות הפיתוח.
לפרופסור דוד בן חיים ראש מנהלת  מל"מ שהאיץ וליווה את התהליך לאורך כל הדרך, לד"ר חנה פרל מנהלת אגף מדעים במשרד החינוך ולד"ר גנדי ארנוביץ הממונה על תכניות הלימודים במשרד החינוך, על תמיכה וליווי מקצועי.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/07/2016    

עדכוני rss