education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
משימות הערכה – שאלון ופתרונות
 

לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה, מועד קיץ תשע"ד, במטרה לסייע למורים והתלמידים להיערכות מיטבית, אנו מפרסמים משימות הערכה מלווים בפתרונות, בשאלונים 35803-35807.


לפניכם הקישורים למשימות: 


 משימות 803  קיץ תשע"ד עברית, ערבית

 משימות 804 קיץ תשע"ד עברית, ערבית

 משימות 805 קיץ תשע"ד עברית, ערבית

 משימות 806 קיץ תשע"ד עברית, ערבית

 משימות 807 קיץ תשע"ד עברית, ערבית

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/07/2016    

עדכוני rss