education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
הצעת תשובות לשאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה במועד קיץ תשע"ג
 

מורים ותלמידים יקרים,

משרד החינוך ממשיך להעמיד לרשות המורים והתלמידים הצעת תשובות לשאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה גם במועד קיץ תשע"ג.

 

פרסום הצעת התשובות בא לתת שירות מקצועי למורים, לתלמידים ולכלל הציבור.
דבר זה נעשה כדי להוסיף נדבך של משוב, לקידום תהליך למידה מלא ולסייע לתלמידים בתהליך הלמידה שלהם.

 

קובץ התשובות הינו במתכונת של "שאלון מחברת" (התשובה שתולה בתוך השאלון). המסמך מציג דוגמאות מרכזיות לאפשרויות המענה לשאלות שהופיעו בבחינת הבגרות, אך לא מציג את כל התשובות הנכונות האפשריות. על כן צריך לקחת בחשבון שייתכן שקיימות תשובות נכונות נוספות שאינן מוצגות במסמך ויזכו את המשיבים במלוא הנקודות.

 

יש להדגיש כי המסמך הינו מסמך של משוב ואינו מהווה כלי להערכת הבחינות על כן אינו יכול להיות בסיס לערעורים, לתגובות או לפניות.

 

עברית

ערבית

מועד ב' בעברית

מועד ב' בערבית

שאלון ראשון 35801

שאלון ראשון 35801

שאלון ראשון 35801

שאלון ראשון 35801

שאלון שני 35802

שאלון שני 35802

שאלון שני 35802

שאלון שני 35802

שאלון שלישי 35803

שאלון שלישי 35803

שאלון שלישי 35803

שאלון שלישי 35803

שאלון ד' 35004

שאלון ד' 35004

שאלון ד' 35004

שאלון ד' 35004

שאלון ה' 35005

שאלון ה' 35005

שאלון ה' 35005

שאלון ה' 35005

שאלון ו' 35006

שאלון ו' 35006

שאלון ו' 35006

שאלון ו' 35006

35804

35804

35804

35804

שאלון שני 35805

שאלון שני 35805

שאלון שני 35805

שאלון שני 35805

שאלון שני 35807

שאלון שני 35807

שאלון שני 35807

שאלון שני 35807

35806

35806

35806

35806

 

בברכת הצלחה
ד"ר אירמה ג'ן
מפמ"ר מתמטיקה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/04/2014    

עדכוני rss