education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים החדשה לכיתות ז, ח, ט
 

תכנית הלימודים הנלמדת בחטיבת הביניים היא תכנית הלימודים שנכתבה על ידי ועדת התכנית במתמטיקה לחטיבת הביניים בראשותו של פרופסור עמוס ארליך. תכנית זו מופעלת בהדרגה החל משנת הלימודים תש"ע.
 
המבוא לתכנית כולל את הרציונל, המטרות והמבנה של התכנית.
התכניות לכיתה ז', לכיתה ח' ולכיתה ט' עודכנו על ידי תת ועדה שמונתה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית ואושרו על ידי ועדת המקצוע ועל ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית.
 
התכנית המעודכנת לכיתה ז' בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג.

התכנית המעודכנת לכיתה ח' בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ד.

התכנית המעודכנת לכיתה ט' תיכנס לתוקף החל משנת הלימודים תשע"ה.

(אישור יו"ר המזכירות הפדגוגית לתכנית)
 
 

הוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים בשנות הלימודים תשע"ד – תשע"ה תהיה כדלקמן:
 
מבוא לתכנית
 
(כל קבצי התכניות הינם קבצי word)

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/07/2013    

עדכוני rss