education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבחנים בחטיבת הביניים
 

מלבד המבחנים הכיתתיים והמבחנים הבית ספריים השגרתיים יש במסגרת לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים מבחנים נוספים.


 

הטבלה שלהלן טבלה מסכמת את כל המבחנים השכבתיים שיערכו בחט"ב בשנת הלימודים הקרובה:

 

שכבה

מבחן

יום בשבוע

תאריך לועזי

תאריך עברי 

ז'

מבדק איתור

א' – ד'
א' – ד'

6.10.13 – 16.10.13
10.11.13 – 13.11.13

ב' חשוון –  י"ב חשוון תשע"ד
ז' כסלו – י' כסלו תשע"ד

ז'

מבחן מסכם

ב' – ו'

19.5.14 – 23.5.14

י"ט אייר – כ"ג אייר תשע"ד

ח'

מיצ"ב פנימי

ד'

14.5.2014

י"ד אייר תשע"ד

ט'

מבחן מסכם

א' – ו'

25.5.14 – 30.5.14

כ"ה אייר – א' סיוון תשע"ד

 

 

מבחן המיצ"ב החיצוני נבדק על ידי הראמ"ה. מבחני המפמ"ר בכיתות ז' ובכיתות ט', וכן מבחן המיצ"ב הפנימי נבדקים ע"י מורי הכיתות. מומלץ לקיים מבחנים אלה כתחליף למבחן בית ספרי רגיל ולא כתוספת אליהם, וזאת כדי להקל על עומס המבחנים של התלמידים, ועל עומס למורים בכתיבת המבחנים ובבדיקתם.

 

 

מבחן מסכם לכיתה ז'

החל משנת הלימודים תשס"ח, מתבקשים תלמידי כיתות ז', לעמוד במבחן שנתי, המסכם את שנת לימוד המתמטיקה הראשונה בחטיבת הביניים. המבחן תואם את תכנית הלימודים החדשה והמחייבת.
המבחן ייערך במהלך חודש מאי. 
בחודש אפריל יועברו לידי המורים מבנה המבחן המסכם ואוסף שאלות לדוגמא המתאימות לבניית המבחן.
מתוך אוסף השאלות ומתוך שאלות דומות יוכלו בבתי הספר לבנות מבחן בשתי רמות המותאם לצרכיהם. באתר המפמ"ר מתפרסמים מבחני המפמ"ר שהתקיימו בעבר ומהם ניתן ללמוד לצורך בניית המבחן המסכם.

 

מבחן מיצ"ב (פנימי או חיצוני) לכיתה ח'

תלמידי כיתות ח' נבחנים במבחן ארצי "המיצ"ב" שיתקיים בחודש מאי.
מפרט המבחן המתאר את הנושאים העשויים להופיע במבחן ואת חלקם היחסי בשאלון מפורסם באתר של הראמ"ה. המפרט למבחן נכתב תוך התייחסות מדוקדקת לתכנית הלימודים הנלמדת במהלך כיתה ז' ושני שלישים ראשונים של כיתה ח'. המבחן מתבסס רק על תכנית הלימודים החדשה.
במבחן נבחנים כל תלמידי כיתות ח' בארץ. ברבע מבתי הספר בארץ המבחן הוא חיצוני, ובשאר בתי הספר המבחן הוא פנימי. בכל שנה בתי הספר המבצעים את המבחן החיצוני משתנים, והם חוזרים לבצע מבחן חיצוני שוב בסבב של ארבע שנים על פי אשכולות המפורסמים באתר של הראמ"ה.
באתר הראמ"ה מפורסמים המבחנים מהשנים הקודמות ויש להעזר בהם במהלך ההוראה.

 

מבחן מסכם לכיתה ט'

החל משנת הלימודים תשס"ו אנו ממליצים לקיים מבחן ארצי בסוף כיתה ט'.
לקראת סוף שנת הלימודים תשע"ג יועברו לידי המורים שלושה מודלים שונים למבחנים מסכמים בשלוש רמות קושי שונות (סה"כ 9 מודלים למבחנים). ניתן יהיה לשלב ולהרכיב מבחן באופן עצמאי על סמך המודלים. בית הספר יתאים מהמודלים האלה מבחן גם לתלמידי קבוצת המיצוי. מצורף המפרט שעל פיו ייבנו המודלים השונים.
בכל תחום במבחן יופיעו שאלות ברמות חשיבה שונות, החל מרמה בסיסית וכלה ברמה גבוהה.
מועד המבחן הוא מהלך חודש מאי 2013.

באתר המפמ"ר מתפרסמות דוגמאות לשאלות שיהיו במבחן, וכן מבחני המפמ"ר שהתקיימו בעבר. המבחן יועבר לידי המורים סמוך למועד המבחן.
בשנת הלימודים תשע"ב נערך לראשונה המבחן על פי תכנית הלימודים החדשה.

 

מבחן TIMSS בינלאומי

אחת לארבע שנים נבחנים תלמידים הלומדים בכיתה ח' במבחן בינלאומי הנקרא TIMSS .
מבחן זה בודק את הידע של התלמידים בארבעה נושאים עיקריים: חשיבה כמותית (כולל תובנה מספרית), אלגברה, גאומטרייה וחקר נתונים. קיימת התאמה בין התכנים המופיעים במבחן הבינלאומי ובין תכנית הלימודים המחייבת בחטיבת הביניים.
המבחן נערך רק במדגם של בתי ספר שנדגמו באותה עת.

 

מבחן PISA בינלאומי

אחת לשלוש שנים משתתפים תלמידי ישראל במבחן בינלאומי PISA , אשר נערך בחסות הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח (OECD). הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח המבחן מתמקד באוריינות קריאה, מתמטיקה ומדעים ובודק כיצד תלמידים בגילים 15 עד 16 מיישמים את הידע ואת המיומנויות שרכשו במהלך לימודיהם בשטחים אלה בפתרון משימות אותנטיות.
המבחן נערך רק במדגם של בתי ספר שנדגמו באותה עת.
היבט מרכזי של אוריינות מתמטית הוא השימוש במתמטיקה בפתרון משימות הקשורות למצבים "מציאותיים" בכל תחומי החיים: בחיים האישיים, בחיי בית הספר, בעבודה, ובשעות הפנאי.
המתמטי שרכש ולבחור את הכלים המתאימים לפתרון הבעיה העומדת בפניו. הידע המתמטי הרלבנטי הוא מלוא הידע המצוי בתכנית הלימודים במתמטיקה: אלגברה, השתנות, חוקיות, גאומטרייה במישור ובמרחב, הסתברות וסטטיסטיקה. השאלות המתמטיות שהן בעלות אופי אורייני, הן שאלות עתירות מלל שבהן נדרשת מיומנות של קריאה, פרשנות והיסק.
יש לשלב משימות אורייניות בתכנית הלימודים השוטפת.
אוסף משימות העוסקות באוריינות מתמטית נמצא באתר של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/11/2014    

עדכוני rss