education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
משימות הערכה בחטיבת הביניים
 

מלבד המבחנים הכיתתיים והמבחנים הבית ספריים השגרתיים יש במסגרת לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים משימות הערכה נוספות.

 

לוח משימות הערכה במתמטיקה - חטיבת הביניים

להלן טבלה מסכמת של כל משימות ההערכה במתמטיקה שייערכו בחט"ב בשנת הלימודים תשע"ו:

 

שכבה

משימת הערכה

משך המשימה

יום בשבוע

תאריך לועזי

תאריך עברי

מועד משלוח

ז'

מבדק איתור מוקדם

90 דק'

ד' - ו'

7.10.15 – 9.10.15

כ"ד תשרי –  כ"ו תשרי תשע"ו

20.9.2015

מבדק איתור רשמי

90 דק'

א' - ו'

29.11.15 – 4.12.15

י"ז כסלו – כ"ב כסלו תשע"ו

22.11.2015

ז'

משימת הערכה מסכמת

90 דק'

ב' - ה'

30.5.16 – 2.6.16

כ"ב אייר – כ"ה אייר תשע"ו

24.5.2016

ז'

משימת הערכה
מסכמת עתודה מדעית

30 דק' או
120 דק'

ב'

30.5.2016

כ"ב אייר תשע"ו

24.5.2016

ח'

מיצ"ב חיצוני

90 דק'

ב'

9.5.2016

א' אייר תשע"ו

 

מיצ"ב פנימי (רשות)

90 דק'

ג'

24.5.2016

ט"ז אייר תשע"ו

 

ח'

משימת הערכה
מסכמת עתודה מדעית

120 דק'

ה'

2.6.2016

כ"ה אייר תשע"ו

29.5.2016

ט'

משימת הערכה מסכמת

90 דק'

א' - ד'

22.5.16 – 25.5.2016

י"ד אייר – י"ז אייר תשע"ו

17.5.2016

ט'

משימת הערכה
מסכמת עתודה מדעית

120 דק'

א' - ד'

22.5.16 – 25.5.2016

י"ד אייר – י"ז אייר תשע"ו

17.5.2016


 

[1] מספר מודלים

[2] מספר מודלים

[3] קבלת המבחנים היא לפי דרישה

[4] מספר מודלים

 

מבחן המיצ"ב החיצוני נבדק על ידי הראמ"ה. משימות הערכה מטעם הפיקוח בכיתות ז' ובכיתות ט', וכן מבחן המיצ"ב הפנימי נבדקים ע"י מורי הכיתות. מומלץ לקיים משימות אלה כתחליף למבחן בית ספרי רגיל ולא כתוספת אליהם, וזאת כדי להקל על עומס המבחנים של התלמידים, ועל עומס למורים בכתיבת המבחנים

ובבדיקתם.

 

 

משימת הערכה מסכמת לכיתה ז'

החל משנת הלימודים תשס"ח, מתבקשים תלמידי כיתות ז', לעמוד במבחן שנתי, המסכם את שנת לימוד המתמטיקה הראשונה בחטיבת הביניים. המבחן תואם את תכנית הלימודים החדשה והמחייבת.
המבחן ייערך במהלך חודש מאי. 
בחודש אפריל יועברו לידי המורים המבנה של המשימה המסכמת ואוסף שאלות לדוגמא המתאימות לבניית המבחן.
מתוך אוסף השאלות ומתוך שאלות דומות יוכלו בבתי הספר לבנות מבחן בשתי רמות המותאם לצרכיהם. באתר המפמ"ר מתפרסמים מבחני המפמ"ר שהתקיימו בעבר ומהם ניתן ללמוד לצורך הבנייה של משימה ההערכה המסכמת.

 

מבחן מיצ"ב (פנימי או חיצוני) לכיתה ח'

תלמידי כיתות ח' נבחנים במבחן ארצי "המיצ"ב" שיתקיים בחודש מאי.
מפרט המבחן המתאר את הנושאים העשויים להופיע במבחן ואת חלקם היחסי בשאלון מפורסם באתר של הראמ"ה. המפרט למבחן נכתב תוך התייחסות מדוקדקת לתכנית הלימודים הנלמדת במהלך כיתה ז' ושני שלישים ראשונים של כיתה ח'. המבחן מתבסס רק על תכנית הלימודים החדשה.
במבחן נבחנים כל תלמידי כיתות ח' בארץ. בשליש מבתי הספר בארץ המבחן הוא חיצוני, ובשאר בתי הספר המבחן הוא פנימי. בכל שנה בתי הספר המבצעים את המבחן החיצוני משתנים, והם חוזרים לבצע מבחן חיצוני שוב בסבב של שלוש שנים על פי קבוצות המתפרסמות באתר של הראמ"ה.
באתר הראמ"ה מפורסמים המבחנים מהשנים הקודמות ומומלץ להיעזר בהם במהלך ההוראה.

 

משימת הערכה מסכמת לכיתה ט'

החל משנת הלימודים תשס"ו אנו ממליצים לקיים מבחן ארצי בסוף כיתה ט'.
לקראת סוף שנת הלימודים תשע"ה יועברו לידי המורים שלושה מודלים שונים למבחנים מסכמים בשלוש רמות קושי שונות (סה"כ 9 מודלים למבחנים). ניתן יהיה לשלב ולהרכיב משימת הערכה באופן עצמאי על סמך המודלים. בית הספר יתאים מהמודלים האלה משימת הערכה גם לתלמידי קבוצת המיצוי.
בכל תחום במבחן יופיעו שאלות ברמות חשיבה שונות, החל מרמה בסיסית וכלה ברמה גבוהה.


באתר המפמ"ר מתפרסמות דוגמאות לשאלות שיהיו במבחן, וכן מבחני המפמ"ר שהתקיימו בעבר. המבחן יועבר לידי המורים סמוך למועד המבחן.
בשנת הלימודים תשע"ב נערך לראשונה המבחן על פי תכנית הלימודים החדשה.

 

מבחן TIMSS בינלאומי

אחת לארבע שנים נבחנים תלמידים הלומדים בכיתה ח' במבחן בינלאומי הנקרא TIMSS .
מבחן זה בודק את הידע של התלמידים בארבעה נושאים עיקריים: חשיבה כמותית (כולל תובנה מספרית), אלגברה, גאומטרייה וחקר נתונים. קיימת התאמה בין התכנים המופיעים במבחן הבינלאומי ובין תכנית הלימודים המחייבת בחטיבת הביניים.
המבחן נערך רק במדגם של בתי ספר שנדגמו באותה עת.

 

מבחן PISA בינלאומי

אחת לשלוש שנים משתתפים תלמידי ישראל במבחן בינלאומי PISA , אשר נערך בחסות הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח (OECD). הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח המבחן מתמקד באוריינות קריאה, מתמטיקה ומדעים ובודק כיצד תלמידים בגילים 15 עד 16 מיישמים את הידע ואת המיומנויות שרכשו במהלך לימודיהם בשטחים אלה בפתרון משימות אותנטיות.
המבחן נערך רק במדגם של בתי ספר שנדגמו באותה עת.
היבט מרכזי של אוריינות מתמטית הוא השימוש במתמטיקה בפתרון משימות הקשורות למצבים "מציאותיים" בכל תחומי החיים: בחיים האישיים, בחיי בית הספר, בעבודה, ובשעות הפנאי.
המתמטי שרכש ולבחור את הכלים המתאימים לפתרון הבעיה העומדת בפניו. הידע המתמטי הרלבנטי הוא מלוא הידע המצוי בתכנית הלימודים במתמטיקה: אלגברה, השתנות, חוקיות, גאומטרייה במישור ובמרחב, הסתברות וסטטיסטיקה. השאלות המתמטיות שהן בעלות אופי אורייני, הן שאלות עתירות מלל שבהן נדרשת מיומנות של קריאה, פרשנות והיסק.
יש לשלב משימות אורייניות בתכנית הלימודים השוטפת.
אוסף משימות העוסקות באוריינות מתמטית נמצא באתר של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/10/2015    

עדכוני rss