education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
 מיצ"ב כיתה ח'
 

 

 

תלמידי כיתות ח' נבחנים במבחן ארצי "המיצ"ב" שיתקיים בחודש מאי.

מפרט המבחן המתאר את הנושאים העשויים להופיע במבחן ואת חלקם היחסי בשאלון מפורסם באתר של הראמ"ה. המפרט למבחן נכתב תוך התייחסות מדוקדקת לתכנית הלימודים הנלמדת במהלך כיתה ז' ושני שלישים ראשונים של כיתה ח'. המבחן הוא על פי תכנית תש"ן .

במבחן נבחנים כל תלמידי כיתות ח' בארץ. ברבע מבתי הספר בארץ המבחן הוא חיצוני, ובשאר בתי הספר המבחן הוא פנימי. בכל שנה בתי הספר המבצעים את המבחן החיצוני משתנים, והם חוזרים לבצע מבחן חיצוני שוב בסבב של ארבע שנים על פי אשכולות המפורסמים באתר של הראמ"ה.

באתר זה תמצאו עשרה קבצים  שאליהם הועתקו פריטי מיצ"בים מהשנים תשס"א –  תשס"ט. הפריטים ממוינים לנושאי הלימוד השונים.

לידיעתכם:

מבחני מיצ"ב – תשס"א, תשס"ב, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט – התקיימו בחודש מאי.

מבחן תשס"ג התקיים בחודש מרץ.

מבחני מיצ"ב תשס"ד,  תשס"ה, תשס"ו – התקיימו בחודשים אוקטובר-נובמבר.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/08/2017    

עדכוני rss