education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן מסכם לכיתה ז'
 

החל משנת הלימודים תשס"ח אנו מקיימים מבחן ארצי בסוף כיתה ז'.
החל משנת הלימודים תש"ע מבחן מפמ"ר לתלמידי כיתה ז' מתקיים לפי תכנית הלימודים החדשה.

 

בשנת הלימודים הנוכחית  ייערך המבחן במהלך חודש מאי. 
כבר בחודש אפריל יועברו לידי המורים מבנה המבחן המסכם ואוסף שאלות לדוגמא המתאימות לבניית המבחן.

 

מתוך אוסף השאלות ומתוך שאלות דומות יוכלו בבתי הספר לבנות מבחן בשתי רמות המותאם לצרכיהם. באתר המפמ"ר מתפרסמים מבחני המפמ"ר שהתקיימו בעבר ומהם ניתן ללמוד לצורך בניית המבחן המסכם.

 

רצוי כי המבחן יחליף מבחן בית ספרי, כדי לא להעמיס על התלמידים וכדי להפוך את המבחן לחלק משגרת המבחנים של בית הספר.

 

המבחן ייבדק על ידי מורי בית הספר. המדריכים הבית ספריים והמחוזיים יהיו בקשר עם רכזי המתמטיקה בבתי הספר ויענו לצרכים של המורים לקראת המבחן.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לקבלת תשובות והדרכה ממדריכי חטיבת הביניים.
נבקשכם לנצל את הדוא"ל לתקשורת מהירה ויעילה.  

 

שנה"ל תשע"ג

מפרט המבחן המסכם

מפרט המבחן המסכם – כולל ניתוח פריטים

מאגר שאלות למבחן מסכם

 

שנה"ל תשע"ב

מפרט מבחן

מבחן - טור א

מבחן - טור ב

מבחן - טור א ערבית

מבחן - טור ב ערבית

מבחן - טור א מופת

מבחן - טור ב מופת

מבחן - מופת טור א ערבית

מבחן - מיצוי

מבחן - מצוי ערבית

מחוון

מחוון - מופת

מחוון - מיצוי

 

שנה"ל תשע"א

מבחן מיצוי 

מבחן - טור א

מבחן - טור ב

מחוון למבחן - טור א

מחוון למבחן - טור ב

מחוון למבחן - מיצוי

 

שנה"ל תש"ע

דוגמאות למבחן

תוספת מחוון למבחן, התאמה למופת

מבחן - טור א'

מבחן - טור ב'

מבחן התאמה למופת - טור א'

מבחן התאמה למופת - טור ב'

מחוון למבחן - טור א'

מחוון למבחן - טור ב'

מחוון למבחן מיצוי

מבחן מיצוי

מבחן טור א בערבית

מבחן טור א התאמה למופת בערבית

מבחן טור ב התאמה למופת בערבית

מבחן טור ב בערבית

מבחן מיצוי בערבית

 

שנה"ל תשס"ט

מפרט המבחן

המפרט למבחן כולל דוגמאות לשאלות (חלק מהדוגמאות לקוחות ממבחני מיצ"ב בשנים הקודמות

מבחן - טור א'

מבחן - טור ב'

מאגר שאלות חלופיות למבחן

מחוון למבחן טור א'

מבחן תכנית לימודים חדשה - טור א'

מבחן תכנית לימודים חדשה - טור ב'

מחוון למבחן תכנית חדשה - טור א'

מבחן - קבוצת המיצוי

מחוון למבחן - קבוצת המיצוי

מבחן טור א בערבית

מבחן טור ב בערבית

מבחן מצוינות בערבית 

 

שנה"ל תשס"ח

מפרט המבחן

מבחן - טור א'

מבחן - טור ב'

מבחן - טור א' - ערבית

מבחן - טור ב' - ערבית

מחוון למבחן - טור א'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/06/2013    

עדכוני rss