education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
משימות אוריינות לתכנית הלימודים המוארת לכיתה ז'
 

תחום אלגברי

הנושא

שם המשימה

משתנים וביטויים אלגבריים

חוקיות
קריאת גרפים
שאלות מילוליות
מבוא לפונקציות

 

 

חזרה לתכנית הלימודים המוארת

 

 

 

חזרה לתכנית הלימודים המוארת

 

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/10/2018    

עדכוני rss