education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
משימות אוריינות לתכנית הלימודים המוארת לכיתה ח'
 

תחום אלגברי

הנושא

שם המשימה

פונקציה קווית

שאלות מילוליות

 

 

 

חזרה לתכנית הלימודים המוארת

 

 

תחום מספרי

הנושא

שם המשימה

שאלות מילוליות

יחס ופרופורציה

 

קנה מידה

אחוזים

סטטיסטיקה תיאורית

הסתברות

 

חזרה לתכנית הלימודים המוארת

 

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/11/2018    

עדכוני rss