education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים מוארת במשימות אוריינות
 

 תכנית לימודים מוארת - משימות מתוקשבות במרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

 

משימות למידה משמעותית, קידום הישגים ואוריינות מתמטית

המשימות נלקחו מארבעה מקורות:

  1. משימות אוריינות מתמטית לכיתות ז' ח' ט' שנכתבו בשנים 2004-2005 – כל הזכויות
    שמורות למשרד החינוך, תכנון ופיתוח תכניות לימודים ומל"מ
  2. משימות אוריינות מתמטית שנכתבו בשנת 2012 על ידי מט"ח וצוות מהפיקוח על הוראת המתמטיקה במימון "מנהל מדע וטכנולוגיה" – כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.
  3. תרגום של משימות ממבחני פיזה ומבחני טימס (תורגם בראמ"ה, ועל ידי צוות הפיקוח על הוראת המתמטיקה: ד"ר דורית נריה, ד"ר רותי רייז, ניצה שיאון)
  4. משימות שנכתבו לצורך מבחני מפמ"ר בשנים 2006-2013

 

משימות אוריינות מתמטית לכיתות ז' ח' ט' שנכתבו בשנים 2004-2005 – החומריםפותח באמצעות המל"מ והמזכירות הפדגוגית – האגף לתכנון ופתוח תכניות לימודים

 

ליקוט, כתיבה ועריכה: ד"ר דוד פיילכנפלד

 

פיתוח המשימות:

מכון וייצמן

ד"ר נורית זהבי, ד"ר אלכס פרידלנדר, גב' ציפורה רזניק

אוניברסיטת חיפה

ד"ר דני בן צבי, גב' אורלי סגל בן-משה, ד"ר טובה קוטינסקי

הטכניון

מר יוסף בראל, גב' קלרה זיסקין, פרופ' רוזה לייקין, פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, ד"ר רותי רייז, ד"ר עטרה שריקי

האגף לתכנון ולפתוח תוכניות לימודים

ד"ר דוד פיילכנפלד

ועדת ההיגוי: (לפי סדר א-ב) ד"ר עווני ג'בארה, ד"ר דרורה לבנה, ד"ר מלכה מאונטוויטן, ד"ר אסעד מחאג'נה, פרופ' עלי מרצבך, ד"ר דוד פיילכנפלד, גב' ציפי פלנר, ד"ר חנה פרל

עריכת לשון: גב' אביגיל אריאל

 
 
 
משימות אוריינות מתמטית לכיתות ט' – י' נכתבו בשנת 2012 – החומרים פותחו במט"ח בשילוב עם הפיקוח על הוראת המתמטיקה במימון מנהל מדע וטכנולוגיה.

 

צוות הכתיבה: ד"ר שרה הרשקוביץ, דוד צחור, ד"ר יפה קרת, ד"ר רותי רייז, ניצה שיאון. השתתפו בכתיבה גם מר גנאדי ארנוביץ', רותי סגל.

 

 

 

כיתה

תחום אלגברי

תחום מספרי

תחום גאומטרי

ז

 

ח

ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/10/2013    

עדכוני rss