education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
שעורים מקוונים - מערכת שידורים לאומית
 

כיתות א'-ב'

 

שיעור בנושא: מצולעים - מורה: רווית שתיוי

 

שיעור בנושא: מצולעים - הכרת מושגים. מורה: כרמית טל

 

שיעור בנושא: חיבור וחיסור של עשרות שלמות - מורה: יסמין קליין

 

שיעור בנושא: מספרים עד 100 - מורה: בלהה בן דוד

 

שיעור בנושא: מכירים מקרוב מספרים בלוח ה-100 - מורה: יסמין קליין

 

שיעור בנושא: דומה שונה ומה שביניהם - מורה: מיכל ג'ראד

 

שיעור בנושא: מספרים זוגיים ואי-זוגיים - מורה: בלהה בן דוד

 

  שעור בנושא: מעמיקים בלוח מספרים - المعلّمة: منى توما

 

שיעור בנושא: הדרך אל ביתי - מורה: מיכל ג'ראד

 

שיעור בנושא: קסמים בקוביות משחק - מורה: רוית שתיוי


 

כיתות ג'-ד'

 

שיעור בנושא: חילוק עם שארית - מורה: יסמין קליין

 

שיעור בנושא: מרובעים - מורה: רוית שתיוי

 

שיעור בנושא: חילוק עם שארית (בערבית) - المعلّمة: منى توما

 

שיעור בנושא: פתרון תרגילי כפל בעזרת פילוג - מורה: רחלי גבאי

 

שיעור בנושא: כפל בעזרת פילוג - מורה: אסנת זיו

 

שיעור בנושא: פתרון תרגילי כפל בעזרת פילוג (בערבית) - المعلّمة: منى توما

 

שיעור בנושא: כפל בעזרת דבק, נייר ומספריים - מורה: כרמית טל

 

שיעור בנושא: לוח הכפל חלק א' - מורה: נחמה ברטי

 

שיעור בנושא: לוח הכפל חלק ב' - מורה: נחמה ברטי

 

שיעור בנושא: כפל בעזרת דבק, נייר ומספריים (בערבית) - المعلّم: رائد شيخ أحمد

 

שיעור בנושא: סימני התחלקות ב-3 - מורה: רותם סיקולר-מסה

 

שיעור בנושא: מעמיקים בלוחות מספרים - מורה: יסמין קליין

 

נושא השיעור: שמות שונים לשבר - מורה: ליאור מנשה-סרלין

 

נושא השיעור: שטח והיקף מלבן - מורה: קרן דנינו

 

כיתות ה'-ו'

 

שיעור בנושא: ממוצע - מורה: רווית שתיוי

 

שיעור בנושא: אחוזים (בערבית) - المعلّم: رائد شيخ أحمد

 

שיעור בנושא: אחוזים - מורה: רווית שתיוי

 

שיעור בנושא: אחוזים - מורה: אסנת זיו

 

שיעור בנושא: חיבור שברים - מורה: סיגלית רחום

 

שיעור בנושא: חיבור וחיסור מספרים עשרוניים - מורה: ברוריה צוברי-פורת

 

שיעור בנושא: חיבור וחיסור שברים פשוטים עם מכנים שאינם זהים- מורה: בוריה צוברי-פורת

 

שיעור בנושא: חלק של כמות - מורה: רחלי גבאי

 

שיעור בנושא: חקר נתונים - מורה: מאיה אור

 

שיעור בנושא: יחס - מורה: ברוריה פורת

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2020    

עדכוני rss