education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
הודעות חדשות
 
 

 

תאריך

 

 

מה חדש?

 

 

 

28.8.18

               

נפתחה ההרשמה למעריכי מיצ"ב.

ההרשמה תיסגר ב- 13.10.18.

להרשמה.

 

13.12.17  

               

 

מינוי ועדת מקצוע במתמטיקה יסודי

 


19.5.16


היבחנות ברמות שונות במועד קיץ א' ובמועד ב'

 

 


18.1.16

 

 
 


11.6.15


רשימת ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת הביניים מאושרים על ידי משרד החינוך

 

 

13.10.13

 

 

 

פורסמה תכנית לימודים: מתמטיקה לגני ילדים בחינוך הממלכתי (בשפה הערבית)
منهج تعليميّ: الرياضيّات لرياض الأطفال في التعليم الرسميّ (باللغة العربيّة)

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/11/2018    

עדכוני rss