education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
אוריינות מתמטית
משימות אוריינות מתמטיות מתוקשבות
 

משימות אוריינות מתמטיות מתוקשבות באתר Lnet

 

דרגשי עץ 

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: אלגברה, ביטוי אלגברי, שינוי נושא נוסחה, גיאומטריה, שטח

לוח משחק

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: אלגברה, חוקיות, ביטוי אלגברי, פונקציה קווית, הסתברות

סקייטבורד

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, מספר אפשרויות, פעולות חשבון

פיצה

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, מספר אפשרויות, התחום המספרי, פעולות חשבון, אחוזים, יחס ופרופורציה, אלגברה, ביטוי אלגברי, פתרון משוואה ממעלה ראשונה, שטח, שטח עיגול.

בניית מבנים מקוביות

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: ראייה מרחבית, תרשים מבטים, מבט מלמעלה, מבט מלפנים, מבט מימין

מכונית מירוץ

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: קריאת גרפים, ירידה, עליה, מינימום, מהירות

צובעים את הבניין

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: אלגברה, חוקיות, ביטוי אלגברי, פונקציה קווית, הסתברות

בדיקות תקופתיות

בעברית
נושאים מתמטיים
: סטטיסטיקה, מדדים סטטיסטיים, מדדי מרכז, ממוצע, חציון, שכיח, מדדי פיזור, טווח

מסיבת יום הולדת

בעברית
נושאים מתמטיים
: סטטיסטיקה, מדדים סטטיסטיים, מדדי מרכז, ממוצע, חציון, שכיח, מדדי פיזור, טווח

תרומת דם

בעברית
נושאים מתמטיים
: הסתברות, דיאגרמת עץ, הסתברות מותנית, מאורעות תלויים, מאורעות בלתי תלויים

 

 

 

 

משימות אוריינות מתמטיות מתוקשבות באתר ראמ"ה

(מומלץ לצפייה רק באמצעות דפדפן Firefox. להורדת הדפדפן)

גרפים

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: קריאת גרפים, גרף, בניית דיאגרמת עמודות, סדרות, סדרה חשבונית

גדרות

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: גיאומטרית המישור, קשר בין היקף לשטח, שטח גדול ביותר, היקף ושטח של מלבן (כולל ריבוע) ושל מעגל, פונקציות, פרבולה

הדפסת תמונות

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: קריאת מידע מטבלה, אומדן, אחוזים

מחשבון עלויות נסיעה במכונית

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: אחוזים, אומדן, יחס, משתנים, פונקציה קווית

הפקת תקליטורים

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: פונקציה קווית: ייצוג אלגברי וייצוג גרפי, חיתוך פונקציות קוויות

נקודות כוכב

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: גיאומטרית המישור, מצולע קעור וקמור, מינימום

מדד מסת הגוף - BMI

בעברית     בערבית

יישומון במרכז מורים ארצי

נושאים מתמטיים: שינוי נושא נוסחה, קריאת גרפים,

ייצוג נתונים בטבלה ובדיאגרמת עמודות

מסיבת יום הולדת

בעברית     בערבית

מילות מפתח: לוגיקה מתמטית, פתרון בעיות

נגן MP3

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: חוקיות, קומבינטוריקה, מספר אפשרויות

שואב אבק רובוטי

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: חוקיות, זווית סיבוב

תנועה בדרכים

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: תכנון, מינימום, קומבינטוריקה, מספר אפשרויות

אקווריום

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: קשר בין משתנים, גרף, עליה וירידה

כרטיסים

בעברית     בערבית

נושאים מתמטיים: תכנון, קומבינטוריקה, מספר אפשרויות

 

 

 
 

משימות אוריינות מתמטיות ממבחן מתוקשב באתר ראמ"ה

 

מד דלק

בעברית   בערבית

נושאים מתמטיים: יחס ישר   

משחק מחשב

בעברית   בערבית

נושאים מתמטיים: שאלות קנייה, הנחה, אחוזים, שברים

בית ספר לבישול

בעברית    בערבית

נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, מספר אפשרויות

מכונת צילום

בעברית   בערבית

נושאים מתמטיים: חוקיות, קומבינטוריקה, מספר אפשרויות

דיוג

בעברית (הסבר)
בערבית (הסבר)

נושאים מתמטיים: הבנת הנקרא, אומדן

בואו נדבר – פורומים של חינוך ברשת

בעברית (הסבר)
בערבית (הסבר)

נושאים מתמטיים: הבנת הנקרא, לוגיקה

בית קפה הפילוסופים

בעברית   בערבית

נושאים מתמטיים: הבנת הנקרא, לוגיקה, מספרים מכוונים

הגדר

בעברית   בערבית

נושאים מתמטיים: גיאומטרית המישור, היקף, מינימום

חשמל

בעברית   בערבית

נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, מספר אפשרויות, לוגיקה, תכנון   

 
 

משימות אוריינות מתמטיות מתוקשבות באתרים שונים

קנה מידה
(מצויינות 2000)

יישומון       סרטון

נושאים מתמטיים: יחס, קנה מידה, גיאומטרית המישור, עיגול, מצולע, שטח

הנחות בחנות ספרים (מצויינות 2000)

יישומון    סרטון   גירסא סגורה

נושאים מתמטיים: שאלות קנייה, הנחה, אחוזים

 

איסוף נוסעים (David Young)

הסימולציה   פעילות (באנגלית)

 

 

 

משימות אוריינות מתמטית מתוקשבות במרכז מורים

 
 
 

משימות אוריינות מתמטית לא מתוקשבות

טיפוח אוריינות מתמטית – משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית

אתר מפמ"ר מתמטיקה – חטיבת ביניים

פריסת המשימות לפי נושאי תכנית הלימודים בחטיבת הביניים:

כיתה ז'            כיתה ח'             כיתה ט'

 
 
המסגרת המושגית של PISA 2015
 
בעברית           באנגלית
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017    

עדכוני rss