education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מפמ"ר
שנת הלימודים תשע"ח
 
חוזר מפמ"ר לשנת הלימודים תשע"ח - לפי המתכונת החדשה

בחוזר נושאים שונים, אנא קראו בעיון, יש לעקוב אחר הודעות מפמ"ר בהמשך.


הנושאים  בחוזר:

 

 • ההבחנות החדשה
 • שאלות עמ"ר
 • הנושא השנתי
 • הנחיות לכתיבת מבחני בגרות  
 • אתר הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 • תנ"ך
 • יהדות
 • היסטוריה
 • עברית
 • ספרות
 • אזרחות
 • שאלונים לעולים חדשים - חידוש.
 • לקויי למידה - ריענון.
 • הערכת בחינות - דרושים מורים מעריכים.
 • מערך ההדרכה - ריענון.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2017  

עדכוני rss