education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
נושאים בהיבחנות החדשה
 

 

להלן הקישור לדגמי השאלונים בתכנית ההיבחנות החדשה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2019  

עדכוני rss