education - חינוך מדע וטכנולוגיה בחברה

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
השתלמויות מקוונות
ריכוז חומרים
 

השתלמות מקוונת למורי מוט"ב תשע"ג

 

 

שם הפעילות

משך זמן הפעילות

שם המרצה

נושאים עיקריים

1.

הרצאה מוקלטת: השפעת סמים ממכרים על המוח

104 דקות

ד"ר ענבל מרום, אוניברסיטת בר אילן

מבוא כללי על מוח והתמכרות,

השפעת סמים על סינפסה,

סמים והשפעתם על המוח, הגוף וההתנהגות של הנוטלים אותם

2.

הרצאה מוקלטת: רציונל לפיתוח המבנית, העשרת פרקי הספר

87 דקות

ד"ר דבורה כהן, מכון ויצמן למדע

רציונל לפיתוח מבנית מוט"ב, בתחום חקר המוח והשפעת חמרים עליו. פרקי המבנית- תכנים להוראה, אלכוהול סמים והערכת ביצועי תלמידים

 

 

השתלמות מקוונת למורי מוט"ב תשע"ב

 

 

שם הפעילות

משך זמן הפעילות

שם המרצה

נושאים עיקריים

1.

החיידקים ואנחנו - הרצאה

90 דקות

ד"ר דרור בר ניר, האוניברסיטה הפתוחה

יחסי הגומלין בין החיידקים והאדם;

חיידקים בעלי תועלת לאדם

קבצים נלווים:
מצגת הרצאה מיקרואורגניזמים דר דרור בר ניר

2.

שיעור מצולם - התחממות עולמית

45 דקות

נורית דקלו, מורה למוט"ב, בית ספר חברותא

שלבים בהקניית רעיונות מדעיים;

יצירת קונפליקט קוגניטיבי והתמודדויות עם הקניית הרעיון המדעי

קבצים נלווים:
למידה סביב רעיונות מדעיים

 סכימה הקניית רעיונות מדעיים

 שאלון מקדים לשיעור התחממות האטמוספירה

3.

פיתוח כרזה במוט"ב

90 דקות

קרן לוי, מרכז מורי מוט"ב

 

4.

התחממות עולמית של כדור הארץ

90 דקות

פרופ' קולין פרייס, המחלקה לגאופיסיקה אוניברסיטת תל אביב

עדויות בעבר ובהווה להתחממות  האטמוספרה של כדור הארץ;

חלקו של האדם בהשפעה על השינויים האקלימיים בהתחחמות העולמית.

קבצים נלווים:
מצגת התחממות עולמית של כדור הארץ פרופסור קולין פרייס

5.

שיעור מצולם בנושא עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה

90 דקות

ורד אביטל, מורה ומנחה במוט"ב, כפר בלום

שלבים בהקניית רעיונות מדעיים;

יצירת קונפליקט קוגניטיבי והתמודדויות עם הקניית הרעיון המדעי

קבצים נלווים:
מצגת עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה

 שאלון מקדים בנושא עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה

 משחק העדשים – הוראות לתלמיד

 

 

חומרים נוספים באתר מט"ח לשימוש מורי מוט"ב

 

 

שם הפעילות

משך זמן הפעילות

שם המרצה

נושאים עיקריים

1.

שיעור מצולם - קרינה, מסוכן?

36 דקות

רוית סרוסי

כיתה י''ב מוט''ב, אולפנת אורט טבריה

שלבים בהקניית רעיונות מדעיים;

יצירת קונפליקט קוגניטיבי והתמודדויות עם הקניית הרעיון המדעי

2.

כיצד התארך צוואר הג'ירפה?

55 דקות

חן צור, תיכון איזורי מגידו

שלבים בהקניית רעיונות מדעיים;

יצירת קונפליקט קוגניטיבי והתמודדויות עם הקניית הרעיון המדעי

3.

איזה חלק בגוף אחראי לרגשות?

35 דקות

נסרין זערור, תיכון אורתודוקסי רמלה

שלבים בהקניית רעיונות מדעיים;

יצירת קונפליקט קוגניטיבי והתמודדויות עם הקניית הרעיון המדעי

קובץ נילווה:

 שאלון מקדים

4.

הרצאה בנושא תלקיט

88 דקות

ד"ר אמירה רום

הערכה חלופית במוט"ב – התלקיט

5.

חלופות בהערכה

78 דקות

ד"ר אמירה רום   

חלופות בהערכה: הצעידה לקראת התלמיד מהערכת שטח להערכת עומק

6.

מבנית באבולוציה - היה היה סוס ננסי

 

ד"ר לולי שטרן  

שלבים בהקניית רעיונות מדעיים;

יצירת קונפליקט קוגניטיבי והתמודדויות עם הקניית הרעיון המדעי

7.

הרצאה בנושא הקניית רעיונות מדעיים במוט"ב

60 דקות

ד"ר לולי שטרן  

למידה משמעותית - הקניית רעיונות מדעיים במוט"ב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2013