education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רסיטל חיצוני ועבודות לדוגמא
בחינת בגרות במוזיקה - רסיטל
 

החל משנת הלימודים תשע"ד הרישום לבחינות בגרות במוזיקה - רסיטל הוא באמצעות טפסים מקוונים. ההנחיות למילוי טפסי בקשה נמצאים בחוזר מפמ"ר תשע"ז.
לפני מילוי הטופס אנא קראו בקפידה רבה את הדרישות וההנחיות.


חוזר מפמ"ר מוזיקה - תשע"ט בנושא בחינות הבגרות מוזיקה - רסיטל.


טופס בקשה לבחינת בגרות מוזיקה רסיטל (לנבחנים אינטרניים)

טופס בקשה לתלמידים אקסטרניים

טופס לתלמידי כיתות י' ויא'

 

 

דרישות ונהלים עדכניים להתנהלות בבחינת הרסיטל + מחוון ומדרג ציונים

 

מתווה דרישות והנחיות בתחום הקלאסי

מתווה דרישות והנחיות בתחום הג'אז נגינה

 

סרטוני הסברה לרסיטל שירה בתחום ג'אז, פופ ורוק

 

 


עבודות רסיטל לדוגמא

Remember - Irving Berlin - אבישי משה תכלת

 

ייחודיותו של מבנה האריה של צרלינה - אורית מיישיב

 

פנטזיה קטנה לקלרינט סולו - מנחם ויזנברג - איתי דיין

 

Variation on an Octatonic Scale - לאונרד ברנשטיין

 

Haydn Piano Sonata in C Major XVI 48 -בן מצרי

 

Trane's slo blues - John Coltrane - איתמר סגל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/11/2018