חינוך - education חינוך לחשיבה (אופק פדגוגי)

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 כל גיליונות העלון בנושאי חינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר
  
 תמ"ר - תכנית ממירה היבחנות במקצועות החובה - במסגרת "החממה
  
 
   
 
 

"הידע שילדים זקוקים לו הוא זה שיאפשר להם לדעת יותר".

סימור פאפרט.