חינוך - education חינוך לחשיבה (אופק פדגוגי)

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 הצטרפות לתכנית הממירה היבחנות במקצועות החובה - תשע"ח
 

תכנית ממירה

היבחנות חיצונית

 

 

תמ"ר – בוחרים בפדגוגיה איכותית

 אוטונומיה פדגוגית בית ספרית תוך שמירה על ליבת הידע במקצועות החובה

 

תמ"ר (בעבר "פיילוט חקר"), פועלת במערכת בהצלחה משנת הלימודים תשס"ח-2008 בהובלה של המזכירות הפדגוגית. התכנית מאפשרת לבית הספר להמיר עבור כל תלמיד עד שתי בחינות בגרות חיצוניות במקצועות החובה ההומניסטים, בחלופות בהערכה. התכנית פותחה בשיתוף עם המפמ"רים וצוות מומחים תוך חשיבה ותכנון פדגוגיים מעמיקים הן על תהליך הלמידה והן על דרכי ההערכה.

 

תמ"ר מזמנת:

 • למידה עצמאית ושיתופית מתוך עניין וסקרנות
 • פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה
 • מגוון חלופות בהערכה
 • אוטונומיה בית ספרית לצד סטנדרטים מקצועיים איכותיים
 • למידה תהליכית רב שלבית מבוססת דיאלוג בין המורים לתלמידים
 • פיתוח מקצועי וליווי רציף למורים על ידי מדריכים מתחום הדעת
 • יצירת קבוצת מורים איכותית המובילה לשינוי תרבות ה.ל.ה בית ספרית
 • שמירה על הבסיס התרבותי-אזרחי המשותף במסגרת מקצועות החובה
 • פיתוח שפה משותפת לכלל המורים
 • למידה מניסיון מקצועי (של עשר שנים) של מומחים בהובלת תהליכי חקר
 • אוטונומיה להתאים את משימות ההערכה ליכולות התלמידים
 • סביבות למידה ועבודה דיגיטאליות ייעודיות למורים ולתלמידים

לצפייה בתלמידים מציגים את תהליך הלמידה וכתיבת עבודת החקר שלהם בהיסטוריה

החל משנה"ל תשע"ז, התכנית התרחבה וכוללת מספר חלופות ה.ל.ה

 • למידה בדרך החקר שתוצרה הסופי עבודה כתובה (עבודת חקר)
 • למידה מבוססת פרויקטים (PBL)
 • תלקיט
 • מטלת ביצוע או מיזם
 • לומד עצמאי

(בחלק מתחומי הדעת עשויות להתקיים רק חלק מהחלופות)

 

לפרטים נוספים ורישום לשנה"ל תשע"ח שלחו דוא"ל לשי גלבוע, רכז תמ"ר או

לעדה רוזברג, אחראית חינוך לחשיבה וחקר במזכירות הפדגוגית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2017