education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

כמנהל בחטיבה העליונה אני רוצה להציג בפניך מספר עובדות הקשורות להוראת הפיזיקה בבתי הספר העל-יסודיים בארץ.

 

הפיזיקה נחשבת, ובצדק, למדע הבסיסי ביותר, ומהווה יסוד ותשתית לא רק לכל המדעים המדויקים והטכנולוגיים, אלא גם לכל ניסיון להבין את סביבת חיינו הפיזית – מהקרובה ביותר ועד לקצהו המשוער של היקום.

 

הקניית היסודות של מדע זה חיוניים לכל התלמידים מעצם היותם נדרשים לתפקד בסביבה עתירת טכנולוגיה, ובמיוחד בשל הצורך והרצון לשילובם המוצלח בחברה עתירת האתגרים הטכנולוגיים של המאה ה-21. נטלנו על עצמנו את המשימה והאחריות להגיע לכל תלמידה ותלמיד במערכת  החינוך, ולספק לו לפחות אחת מ"חבילות הידע" הבאות:

 

  • הבנה בסיסית, ברמה של אוריינות מדעית, בתחומי המכניקה הניוטונית והאופטיקה הגיאומטרית - לתלמידי כיתות י' ה"לא מתמחים", ולתלמידי יחידת לימוד אחת. זאת במסגרת חובת הלימוד הבסיסית המעוגנת בחוזרי המנכ"ל (נ"ז/9 למשל).

 

  • ידע בסיסי בתחומי המכניקה הניוטונית, האלקטרו-מגנטיות ובנושא "קרינה וחומר" – לבוחרים ללמוד ברמת 3 יח"ל.

 

  • ידע מקיף ומעמיק בתחומים הנ"ל לאלו המחליטים להתמחות בפיזיקה ברמת 5 יח'ל.

 

במכללות רבות, טכנולוגיות-הנדסיות בפרט, הידע בפיזיקה (לפחות ברמת 3 יח"ל) נדרש ואף חיוני. ידע בפיזיקה ברמת 5 יח"ל הוא תנאי סף במחלקות ובפקולטות רבות; ללומדים את הנושאים הללו בביה"ס התיכון מוצע בונוס מכובד, האחרים נדרשים להשלים את הלימוד במכינות קדם-אקדמיות או בקורסי הכנה.

 

ההערכה לה זוכה לומד הפיזיקה בשוקי העבודה (הן האזרחי והן הצבאי והביטחוני) באה לידי ביטוי בדרכים מגוונות. מעסיקים רבים יעדיפו בקבלה לעבודה את בוגרי הפיזיקה לא רק בזכות הידע שצברו, אלא בייחוד בשל מיומנויות החשיבה המדעית ויכולות הלימוד העצמי שרכשו.

 

מערכת הפיקוח וההדרכה בפיזיקה תשמח לעמוד לרשותך בייעוץ ובהכוונת תלמידים למסלולי הלימוד האפשריים. כמו כן תוכלו להיעזר במרכז הארצי למורי הפיזיקה שהוציא לאחרונה דפדפת לתלמידים, שתישלח אליך לבקשתך, במספר העותקים הרצוי. דפדפת זו מרכזת את היתרונות בלימודי הפיזיקה, הן בשירות הצבאי והן בהשכלה הגבוהה; כמו גם את מגוון אפשרויות התעסוקה בתחום.

אני פונה אפוא בבקשה אליך לאפשר הרחבת האפשרויות בלימודי הפיזיקה, אם בשילוב מקצוע מדעי או טכנולוגי נוסף, או כתחום העומד בפני עצמו.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/02/2019