education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
1 יחידת לימוד - עד תשע"ח
 

התכנית ליחידת לימוד אחת המופיעה כאן היא גירסה זמנית, עד לפיתוח תכנית חדשה ללימודי היסוד בפיזיקה.


גירסה זו מבוססת על המהדורה הראשונה של תכנית הפיזיקה למסלולים טכנולוגיים (שנקראו בעבר מסמ"ר ומסמ"מ) שיצאה לאור בשנת התשמ"ט על ידי האגף לתכניות לימודים דאז. בראש ועדת התכנית הזו עמד פרופ' מנחם פיינגולד ז"ל וריכז אותה ד"ר דוד סלע, בתפקידו כמפמ"ר המקצוע וכחבר צוות הפיזיקה באגף לתכ"ל.

 

חלק א

 התפיסה הרעיונית של התכנית

 

חלק ב

 תכנית פעימ"ה

 פיזיקה של מערכות טכנולוגיות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/10/2019