education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פיזיקה מחקרית
 

את התכנית החדשה: "פיזיקה מחקרית". תכנית ייחודית ויוקרתית זו פותחת בפני התלמידים והמורים צוהר לעולם המחקר המדעי במטרה להעלות את עניין התלמידים בפיזיקה, לטפח את אחריות הלומדים כמו גם עידוד היצירתיות והיוזמה אצל תלמידים ומורים, כאחד.

להלן הגדרת התכנית, הגדרת בעלי התפקידים, מבנה ההפעלה בבתי הספר ובכיתות האזוריות וכן תנאי הסף להפעלת התכנית, למורים ולבתי הספר.

 

 מסמך פיזיקה מחקרית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2019