education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
על אתרי המקצועות
 

אתרי המקצועות הם אתרים המייחדים את המפקחים המרכזים להוראת המקצועות השונים עליהם הם ממונים.

 

באתרי המקצועות תמצאו נושאים מרכזיים המאפיינים את  אתר המקצוע:

 

הודעות ועדכונים של המפמ"ר, חוזרי מפמ"ר, תכנית הלימודים, בחינות הבגרות, השתלמויות וימי עיון, מאמרים וגם קבוצת דיון שתאפשר ניהול רב שיח בכל הנושאים העולים בתחום המקצוע. לשאלות בנושאים השונים תוכלו לכתוב  באמצעות "כתבו לנו", טופס הקיים בכל אתר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2016  

עדכוני rss