education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה
 

במסגרת ה"חממה הפדגוגית", המזכירות הפדגוגית יוצאת ביחד עם המנהל הפדגוגי ומנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, למהלך של הרחבת, פיתוח והפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה.

 

"החממה הפדגוגית" במזכירות הפדגוגית עוסקת בגיוון בדרכי הוראה למידה והערכה ושילוב חשיבה, ערכים, מעורבות אישית של הלומדים ומיומנויות המאה ה - 21.

 

הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות וכך מזמנות למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה והוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה - 21.

 

מהלך זה הבשיל, לאחר צבירת ניסיון רב בהפעלת בחינות בגרות מתוקשבות חלקיות במקצועות: ביולוגיה, כימיה, גיאוגרפיה, ובמקצועות בחירה טכנולוגיים.

 

בשנת הלימודים תשע"ז יופעלו בבתי ספר שיבחרו להצטרף, בחינות בגרות מתוקשבות מלאות על כל החומר במקצועות החובה והבחירה הבאים: היסטוריה ממלכתי, תנ"ך ממלכתי, עברית לדוברי עברית (יתכן שיתחיל רק בתשע"ח), עברית לדוברי ערבית, גיאוגרפיה, ביולוגיה ובמקצועות הטכנולוגיה.

 

אנו מזמינים אתכם, מנהלי בתי הספר המעוניינים בכך, להוביל יחד אתנו מהלך חשוב זה ולעודד את המורים הרלוונטיים להירשם בהקדם לבחינות בגרות מתוקשבות בשנת לימודים תשע"ז.

 

המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים שיבחרו להצטרף, את כל המידע הרלוונטי, הכשרות, תמיכה מקצועית 2 טכנית ומענה שוטף ורציף.

 

להצטרפות הנכם מתבקשים למלא את הטפסים המצורפים:

א. טופס ההרשמה

ב. טופס דרישות הסף הטכנולוגיות

 

בברכת המשך שיתוף פעולה פורה


דליה פניג
סגנית יו"ר המזה"פ,
מנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2016  

עדכוני rss