education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
למידה משמעותית במזכירות הפדגוגית
 

1. מבוא

למידה משמעותית וחיוניותה למערכת החינוך

מערכת החינוך תורמת לעיצוב דמותם של התלמידים, ומשפיעה על עמדותיהם כלפי למידה והשכלה, מניחה את היסודות ללמידה לאורך החיים, ומקנה כלים לעיצובה של חברת מופת הומניסטית,  שחבריה חיים בצוותא לאורם של  ערכים אישיים וחברתיים.

התהליך החינוכי מכוון להעניק לתלמידים תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש אישי, חווית גילוי ומענה לסקרנותם, ולפתחם כאנשים פעילים המשתלבים בחברה ותורמים לה.

כדי שהתהליך ישיג את מטרותיו, על מערכת החינוך לחתור ולאפשר למידה משמעותית לאורך הרצף החינוכי, תוך הבטחת האיזון הנדרש בין המכוונות לפרט לבין המחויבות לחברה, בין מדידה לבין למידה, בין התהליך לבין התוצר, בין הוראת ה"מה" לבין "האיך" ובין המובנה לבלתי מובנה.
הדיון בלמידה המשמעותית מבוסס על מספר הנחות יסוד בדבר טבע האדם ומהות הדעת: 

 • אנשים הם סקרנים מטבעם. הלמידה והחיפוש אחר משמעות הם צורך אנושי
 • למידה היא תהליך אישי, ובינאישי. אנשים לומדים באופנים שונים וזקוקים למרחב של בחירה ולתחושת חרות ושליטה
 • אנשים מיטיבים ללמוד כאשר הם מקבלים על עצמם מטרות מאתגרות ועם זאת ברות-השגה
 • השילוב בין רכישת ידע לבין בירור ערכים, תפיסות, עמדות ורגשות מעודד למידה משמעותית וטיפוח כישורים אישיים ובין אישיים-חברתיים
 • הלמידה היא התפתחותית; החינוך אפקטיבי כאשר נלקחים בחשבון התפתחות דיפרנציאלית וידע קודם של הלומד
 • הלמידה מתרחשת תוך כדי התנסות עם הסביבה החומרית והסביבה האנושית, כשחלק גדול ממנה מתבצע במסגרת פעילות גומלין חברתית
 • אנשים בונים ידע חדש, או מבנים ידע קיים, תוך שהם מסתמכים על הידע העכשווי שלהם
 • אנשים זקוקים למשוב בונה ולאקלים רגשי חיובי כדי ללמוד.

 

מטרתו של מסמך זה הינה לקדם שינוי משמעותי ברוח זו בדרכי הוראה-למידה-הערכה במסגרת הפעילות של המזכירות הפדגוגית.

הכוונה היא לקדם למידה מעמיקה ומשמעותית בכל תחומי הדעת עליהם אמונה המזכירות הפדגוגית.

 • בלמידה מעמיקה הכוונה ללמידה שמקיפה תכנים חשובים, מקדמת הפנמה של ידע מעמיק ואף מיומנויות נדרשות ברמה גבוהה ומבוססת. למידה כזו אמורה להעמיד את התלמיד והתלמידה בחזית הידע והמיומנויות הנחוצים למאה ה- 21, ולטפחם כבעלי ידע ותובנה עמוקה לנושאי מורשת ותרבות. 
 • בלמידה משמעותית הכוונה ללמידה מתוך משמעות אישית, חדווה ויצירתיות, למידה שהיא רלוונטית לחייהם של התלמיד והתלמידה ושנוגעת במירב נימי נפשם ונשמתם תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של התנסויות, אומנויות, מלאכת כפיים ומרחבים מגוונים מעבר למרחב הכיתה -בטבע, בארץ ובמרחב הדיגיטאלי, ומחברת אותם לעולמם הערכי.
 • למידה והוראה כזו מקדמות את היכולת והרצון להשקיע ולהתאמץ ומאפשרות מקום רב יותר לסקרנות,ליצירתיות, להעמקה ופיתוח חשיבה, לצד התפתחות רגשית, רוחנית וערכית של התלמיד והמורה גם יחד.

 

למידה משמעותית אם כן היא למידה המזמנת חוויית למידה רגשית, חברתית וקוגניטיבית (למידה עצמאית בתוך יחסים בין אישיים) המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות  הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד.

 

 

רלוונטיות: ההוראה,הלמידה וההערכה רלוונטית לחייו/חייה של הלומד או הלומדת, לסוגיות המעסיקות אותו/אותה ולעולם החומרי, הבינאישי והחברתי סביבו/סביבה. הלומד סבור שהנלמד נותן מענה לצרכיו השונים: האינטלקטואליים, הרגשיים, החברתיים, הרוחניים והפיסיו-מוטוריים; הוא יכול ליישם את הנלמד בפתרון בעיות ברמה העיונית ובחיי היום יום. הלומד מבטא זאת במפורש ו/או על ידי בחירה מה ללמוד וכיצד ללמוד.

ערך: ההוראה, למידה והערכה מחוברת לעולמו הערכי ונותנת לו משמעות במובן של החיים הראויים לחיותם.

הלומד חש שלנלמד יש משמעות וחשיבות לגביו ברמה האישית וגם ברמה הכללית. בחירתו בנלמד נעשית בתהליך ביקורתי אישי.

מעורבות: הלומד פעיל, לומד מתוך סקרנות, תשוקה, חדווה והשקעה פנימית. יש היבט משמעותי של בחירה חופשית בתהליך הלמידה. הלומד מגלה מוטיבציה, מבצע את המשימות, יוזם הרחבה והעמקה של הנושא הנלמד ולמידה של דברים נוספים.

קידום למידה מעמיקה ומשמעותית בא בין השאר לענות על מספר אתגרים מרכזיים שעומדים בפני מערכת החינוך בישראל.

 

 לקובץ המלא - למידה משמעותית במזכירות הפדוגוגית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2015  

עדכוני rss