education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
מערכת אישור בוחנים בע"פ לתלמידים לקויי למידה
 

מינהל תקשוב ומערכות מידע מעמיד לרשות בתי הספר שירות המאפשר להזמין בקלות ובפשטות בוחנים בע"פ לתלמידים לקויי למידה. שירות זה מסייע לבית הספר בהכנות לקראת קיום מהלך בחינות הבגרות ומייעל את עבודתו של המפמ"ר.
מינהל תקשוב מחוייב למתן שירותי תקשוב מתקדמים למשרד ולמערכת החינוך באופן מהיר ובמקצועיות, תוך שמירה קפדנית על אבטחת מידע.

 

 

 

מערכת "אישור בוחנים בע"פ לתלמידים לקויי למידה" נפתחה להזנה למועד חורף תשע"ד!

 

 

 • בבעיות בנושא סיסמאות ניתן להתקשר למוקד התמיכה
  בטלפון: 03-9298888
 • בבעיות הקשורות לתחום הפדגוגי יש לפנות למפמ"ר המקצוע
 • דרישות המערכת:
  - רזולוציה 768*1024
  - Explorer 8.0 ומעלה, FireFox 3.5 ומעלה
  - חיבור לאינטרנט בפס רחב
   

שימו לב! תהליך אישור המעריכים לנבחנים לקויי למידה מתבצע באמצעות טופס אינטרנטי בלבד.
לא תתקבלנה בקשות שתימסרנה למפמ"רים על גבי טפסים שמולאו באופן ידני.

 

הבהרות לרישום בקשות לבוחן בע"פ עבור בחינה במקצוע אנגלית
בעקבות מעבר לשאלונים מתוקשבים במקצוע אנגלית,
החל ממועד חורף תשע"ד המערכת תאפשר הזמנת בוחנים במקצוע אנגלית רק עבור תלמידי חינוך מיוחד, נבחני משנה ותלמידים שהתאמה זו אושרה להם ע"י וועדת חריגים.
לתשומת לבכם! המידע אודות אישור וועדת חריגים הינו על פי הצהרת בית הספר בלבד.

 

שימו לב כי החל משבועיים לפני מועד הבחינה, תתקבל התראה כי המערכת תחסם להזנת בקשות יום לפני המועד, והמערכת תחסם להזנה ב-16:00 אחה"צ ביום שלפני הבחינה


 
איחולי הצלחה לכל הנבחנים בבחינות!

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2014  

עדכוני rss