education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מה חדש?
 
 

- יחידת הוראה – על 'והכלה סגרה את הדלת'.   כתב: ד"ר שלמה הרציג


 

 

 

חוזרי מפמ"ר

 

יחידות הוראה ומאמרים

 

 

 

 

 

 

למידה משמעותית

  עבודת חקר כיתתית
כתבו: הגר אור וד"ר שלמה הרציג

 

 

 עיבוד נושא תמטי במסגרת הערכה הבית ספרית (30%)
כתבה: גב' רות בלונדר, מדריכה ארצית להוראת ספרות

 

 

 חקר בספרות - עבודה לתלמידים והנחייה למורים; אתר חקר בספרות

 

 

 'למידה מבוססת פרוייקטים' בהוראת ספרות

 

 

הודעות מפמ"ר

 

pdf רשימת ספרי קריאה שבתכנית 'שמחת הקריאה' בחטיבות הביניים, ממלכתי

 

pdf הוראת ספרות ולמידה משמעותית

 

doc מסמך מדיניות - הערכה בית ספרית (30%)word  חוזר מפמ"ר מספר 2 - תכנית עידוד הקריאה בחט"ע - תשע"ה


 

=========== 

 

 

  • להרשמה ל'קהילת המורות והמורים לספרות' בפייסבוק
    שימו לב, בנוסף לבקשת חברות לקהילה, ועל מנת שנוכל לקבל אתכם לקהילה, יש להוסיף באמצעות שליחת 'הודעה פרטית' (בדף הפייסבוק למעלה) פרטים אישיים: ביה"ס, שם מנהל, שם מדריכה, כתות הוראה וכדומה. רק לאחר שתתקבל תשובתכם תצורפו לקהילה.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2018