education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים בספרות לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים
 

 

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות בהיקף של 70% + 30%
(בחינות במסגרת הרפורמה) :


הערה: מספרי השאלונים זהים לכל סוגי הנבחנים.

לפירוט של מספרי השאלונים שברפורמה (בלבד), לחצו כאן.

 


  נושאי הלימוד לבחינות הבגרות האקסטרניות, בהיקף של 70% ושל 30% (יפורסמו בקרוב באגף הבחינות)

 

 

 

מבחני בגרות לדוגמה -

 

 

שאלון הבסיס (2 יח"ל)  ב'עולם החדש' - הרפורמה:

 

שאלון  70%

 

  מבחן לדוגמה: ספרות עברית וכללית - 1.4 יחידות לימוד – ( 70% הערכה חיצונית, מתוך 2 יח"ל)

 

 

 מבחן לדוגמה - עולים חדשים: ספרות עברית וכללית - 1.4 יחידות לימוד – ( 70% הערכה חיצונית, מתוך 2 יח"ל)

 

 

 

שאלון 30% - לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים בלבד!

 

  מבחן לדוגמה: ספרות עברית וכללית - 0.6 יחידות לימוד – ( 30% הערכה חיצונית, מתוך 2 יח"ל)
- לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה בלבד!

 

 

  מבחן לדוגמה - עולים חדשים: ספרות עברית וכללית - 0.6 יחידות לימוד – ( 30% הערכה חיצונית, מתוך 2 יח"ל)
  - לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה בלבד!

 

 

מבחן לדוגמה - הגברה 70% (יחידות רביעית וחמישית)
 

  מבחן לדוגמה - יחידות רביעית וחמישית - משלים לחמש יח"ל - 70%

 

מבחן לדוגמה - יחידה שלישית - משלים לחמש יח"ל - 30% יפורסם בהמשך

 

ניתן לשלוח אלינו שאלות ותגובות


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2019