education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
למידה מבוססת פרוייקטים - PBL בהוראת ספרות
 

למה למ"פ?

הפרויקטים בתהליכי למ"פ (PBL), מציתים התלהבות משותפת ללמידה בקרב התלמידים ומוריהם; הם מטפחים מגוון רחב של מיומנויות (למשל ניהול זמן, עבודה שיתופית ופתרון בעיות אמיתיות , ) שתלמידים יידרשו להן בהמשך לימודיהם ובצאתם לעולם העבודה כמבוגרים ואפשר להתאים אותם לתלמידים עם מגוון רחב של יכולות וצרכים לימודיים.

 

פרטים נוספים על 'למידה בדרך פרויקטים' ודרכי ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה) 
באתר 'למידה מבוססת פרויקטים' בהנהלת גב' ליה סלע, מדריכה להוראת ספרות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2015