education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שילוב תהליכי החקר בהוראת ספרות
 

מה לחקר אצל מדעי הרוח, ומה לספרות ולתהליכי 'מדעיים'?
האין אלה מנת חלקם של מדעי הטבע בלבד? ובכן, התשובה היא
שגם את יצירתם של קפקא ועמוס עוז, ביאליק ודליה רביקוביץ ניתן
לחקור בכלי מחקר שיטתיים - כאלה ההולמים את מדעי הרוח.
 
כמה אפשרויות לשילוב תהליכי 'חקר בספרות':

  • במסגרת ההערכה הבית ספרית - 30%. במקרה זה על המורה להחליט מה יהיה היקפה של העבודה ובכמה יצירות היא תעסוק.
  •  במסגרת תכנית תמ"ר - תכנית להמרת בחינת בגרות בספרות (2יח"ל) תלמידים מבתי ספר שבחרו לקחת חלק בתוכנית ייחודית זו, שוקדים על חקר יצירתם של סופרים ומשוררים, תוך שהם מגייסים לעזרתם מודלים תיאורטיים מתחומי דעת שונים, (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ספרות ועוד)
    ובאמצעותם הם מעמיקים לחקור ביצירות ספרות בנושאים כמו: המשפחה בראי הספרות, ספרות במבט מגדרי, שירים בעקבות השוא.


את תהליכי החקר מומלץ להכין בעבודת צוות בין תלמידים.


מהלך מבורך זה מכוון ליעד מרכזי של "פיתוח חשיבה" וליתר דיוק:
העמדת בוגרי בי"ס כלומדים עצמאיים שחוו חווית למידה משמעותית.


 

  חוקרים ספרות - אתר המלווה את תכנית תמ"ר, מטעם הפיקוח על הוראת ספרות

 

קבוצת דיון 'חוקרים ספרות'

קבוצת דיון 'חוקרים ספרות' של מורות ומורים לספרות המשלבים תהליכי חקר בהוראת ספרות מתקיימת ברשת החברתית 'שלובים'. נשמח על הצטרפותכן/ם!

על מנת להצטרף לקבוצה יש להירשם לאתר 'שלובים'. בתוך אתר 'שלובים' יש להיכנס לרובריקה 'דיונים', לבחור בקבוצת הדיון 'חוקרים ספרות' ולשלוח בקשת הצטרפות.

 

מטלת חקר כדרך הוראה חלופית,   כתבו: ד"ר מזל קאופמן - גב' ענת מורן

 מטלת חקר כדרך הוראה חלופית - הנחיות לתלמיד/ה

 

 מטלת חקר כדרך הוראה חלופית - הנחיות למורה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2016