education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ארז ביטון
 
 
 

קורות חיים

קורות חיים מאתר משרד החינוך, תכניות לימודים

                

קורות חיים מהספריה של מטח

           

קורות חיים מויקיפדיה

שירים

שיר קניה בדיזנגוף בפרויקט סנונית

 

דברי רקע ראשוניים בפרוייקט סנונית

 

שיר זהרה אלפסיה- מתוך אתר משרד החינוך

מאמרים בספרייה

צדקה רינה, סיפור ונובלה, שירה, מסה ועיון, עיונים במבחר יצירות לחטיבה העליונה, הוצאת חורב, 1987.

דברי רקע ראשוניים: עמודים 219-225, שיר קניה בדיזנגוף, עמוד 226- 229, חתונה מרוקאית, עמ' 230-233         

מגוון, מדריך למורה לכתה ט, משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים, תל, הוצאת מעלות, ירושלים התשנ"ה: דברי רקע ראשוניים, עמ' 47 – 48, שיר קניה בדיזנוף, עמ' 49  -51 פגישה עמ' 333- 335       

לאורך השורות, מדריך למורה מספר 2, הוצאת תל, שיר קניה בדיזנגוף,

עמודים: 84 – 91, שיר זהרה אלפסיה, עמ' 235 - 239    

לאורך השורות, מדריך למורה 3, הוצאת תל, שיר נוער שולים ועובדת סוציאלית, עמ' 194 - 197           

מאמרים באינטרנט

בלפור חקק, מאמר על שירת ארז ביטון, משל ליסודות הבית

 

במאמר יש התייחסות לשירים: שיר קניה בדיזנגוף, דברי רקע ראשוניים, תקציר שיחה  

העמדה האירונית בין שתי התרבויות, מאמר מאתר דעת מאת נפתלי טוקר

בין היתר מתייחס המאמר לשיר זהרה אלפסיה ושירים נוספים

 

ראיון עם ארז ביטון מאת שוש ויג

           

אספה וערכה דינה דהן 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2016