education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
רחל בלובשטיין
 

1931-1890

 
 

קורות חיים

קורות חיים מהספרייה של מט"ח

קורות חיים מפורטים מאת אסתר ניצב

קורות חיים בויקיפדיה

קורות חיים מתוך "לחיות את ההיסטוריה" המכון למורשת בן-גוריון ו"סנונית"

תמונת קברה של המשוררת רחל בבית העלמין בכינרת. ועוד תמונה

ויג, שושנה, עמותת בית לרחל המשוררת

 

שירים

כל שירי רחל בפרויקט בן-יהודה

 

רחל, על חיי נמלים מאת מוריס מטרלינג, פאריס, 1920

מעניין לקרוא את מאמרה של רחל על עבודתו של מטרלינג על חיי הנמלים. מתוך מה שכתבה במאמר אפשר ללמוד על יחסה של רחל אל הנמלה, ולהשוות לשיר "רק על עצמי" (המאמר והשיר נכתבו באותה שנה, תר"ץ)

 

שיעורים מתוקשבים

פרנקל, רינה; צין, נורית, "התשמע קולי?" שיעורים מתוקשבים למשתלמים ב"נעלי בית".

בכל אחד מהשיעורים תמצאו שאלות לשיר ותשובות משתלמים בקבוצת הדיון. תוכלו להוסיף תשובות או לשתף את תלמידיכם בקבוצות הדיון.

אקליפטוס

אל ארצי

ואולי

בגני נטעתיך

צבעים

רק על עצמי

מנגד

זמר נוגה

פגישה חצי פגישה

 

בספרייה

חכלילי, בנימין, לך ועליך, אסופת מכתבים בין רחל למיכאל ברנשטיין

מילשטיין, אורי (1993), שירי רחל וסיפור חייה

נויגבורן, דרורית, עורכת (תשנ"ח), אשנב לשירה עברית, משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים. עיון בשיר "רק על עצמי", הסבר קצר על הדוברת והנמלה, יד הענקים, האכזבה, שאלות לדיון על השיר (עמ' 59 – 63)

פוני,מלכה, "השירה העברית במאה העשרים – פרקי לימוד והכנה לבחינות בגרות בספרות". ידיעות אחרונות ספרי-חמד 1998: רחל, רק על עצמי, עמודים 141- 157.

פיינגולד, בן-עמי (1996). ללמוד רחל, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

קריץ, ראובן (1987), על שירת רחל, הוצאת פורה, המוסד החינוכי של השומר הצעיר נעמן.

הספר מתייחס לכל שירי רחל מתוך מיון של היבטים פואטים, כמו כן יש בסופו מפתח שירים על-פי א'-ב' (עמ' 363), מפתח המוטיבים, העניינים והשמות (עמ' 365) המאפשר עיון בשירים על פי נושאים, וביבליוגרפיה עשירה (עמ' 383).

שירת רחל בעיני הביקורת, עמ' 9 -  28, "אל ארצי" עמ' 30 – 33,  "ספר שירי" עמ' 63, "ניב" עמ' 73 – 75, "רק על עצמי" (כשיר קונסיט, דיון על הפער בין המדמה למדומה.) עמ' 100 – 103, "בגני נטעתיך" עמ' 104 – 106, "פגישה חצי פגישה" עמ' 149 – 152, "רחל" עמ' 156 – 158,

רובינשטיין, בלהה (2003). שירים ומה שביניהם, חלק ב', עם עובד, תל-אביב,

על השיר "רק על עצמי" בעמ' 102 -  104, רובנשטיין מנתחת את השיר בזיקה לחיי המשוררת ומשווה עם המאמר שכתבה על ספרו של מטרלינק "חיי הנמלים" ממנו ניתן ללמוד על התייחסותה של המשוררת לחיי הנמלים. כמו כן מסבירה את השימוש בדימוי הנמלה בשיר ואת שבירת הדימוי הנעשית בהדרגה.

על השיר "פגישה חצי פגישה" בעמ' 107 התייחסות למטפוריקה של המים ולארמז לשיר השירים. על השיר "זמר נוגה" עמ' 108 – 110 התייחסות לשיר כממשיך את שירי סולביג בפר-גינט מאת הנריק איבסן.

 

מאמרים באינטרנט

חקק, הרצל ובלפור, רחל המשוררת: השתיקה כדרך להביע אהבה (על השיר "ניב" ואחרים)

מילשטיין, אורי, רחל המשוררת: מעצבת האליטות חלק א', "גבוה-גבוה וזקוף", "אימגו", ספטמבר 2006

מר, בני, עוף-מים חולני שהוטל ליבשה, כיצד הצטלבו שוב ושוב דרכיהם של רחל המשוררת ויוחנן רטנר, שלו כתבה את שלושת השירים ברוסית, אשר התגלו פתאום והמתפרסמים פה לראשונה, "הארץ", 22/09/2006

צין, נורית, "גן נעול", עבודה מתוקשבת

ציפר, בני, (19 בנובמבר 2004) התגלה מחזה קומי אבוד של רחל המשוררת, "הארץ"

חוקרת ספרות לא ידעה למי לייחס את המחזה "ספוק נפשי", אותו מצאה בארכיון. לאחר חיפושים היא מצאה ראיה חותכת, לפיה המחזה מ-1919 נכתב ע"י רחל.

"סיפוק נפשי", הוא מחזה ביקורתי המלגלג על הפער בין סיסמאות השוויון שבפי דובריה של התנועה החלוצית לבין שיגרת היום-יום שבה הופלו הנשים לרעה: רק מיעוטן עבדו בעבודות חקלאיות יחד עם הגברים ורובן המכריע הופנו לעבודות ניקיון.

שגב, נויה, על השיר "גורל"

 

 

אספו וערכו רבקה ליפשיץ ונורית צין

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2016