education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שילוב כלים דיגיטלים בתהליכי הל"ה בספרות
 

שילוב הפדגוגיה הדיגיטלית בהוראת ספרות עשוי לקרב את יצירות הספרות לעולמם של התלמידים, ליצור גיוון במהלך השיעורים, לעודד למידה שיתופית ולמידת חקר לסוגיה, ועוד ועוד.

 

עקרונות ורעיונות לשילוב כלים מקוונים בשיעורי הספרות

 

  המצגת השיתופית בשירות הוראת ספרות
כתבו: הגר אור וד"ר שלמה הרציג

 

 

  שילוב הבלוג הלימודי-השיתופי בהוראת ספרות
כתבו: הגר אור וד"ר שלמה הרציג

 

 

  עבודת חקר כיתתית
כתבו: הגר אור וד"ר שלמה הרציג

 

 

קישורים לכלים מקוונים, מערכי שיעורים המשלבים תקשוב ועוד

 

 

 

 

 

  • על פדגוגיה דיגיטלית, חדשנות בהוראה ומיני מטעמים נוספים…האתר של אפרת מעטוף: כלים קטנים גדולים - מומלץ בחום!

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/06/2017