education - חינוך תנ''ך בחינוך הדתי
 
 
 
 
 
 
 
לקראת בחינות הבגרות תשע"ט - 2019
 

לפניכם תכנית ההלימה לתשע"ט, מפרט שאלוני הבגרות והנחיות לתלמידים הזכאים להתאמות בבחינות.

 

את התלמידים הזכאים להתאמות, יש לבחון לאורך השנה כולה בהתאם למפרטים המיוחדים להם, על מנת לוודא שיתרגלו לדרישות המבחן המתאימות להם.


פרטים נוספים לקראת הבגרות תוכלו למצוא באתר המפמ"ר-ללמוד וללמד.

בין השאר, תמצאו שם קישור לשאלונים משנים קודמות, היבחנות מותאמת דרך מערכת i-test ועוד.

 

קיץ תשע"ט

בחינת הבגרות תתקיים ביום חמישי, ג' בסיוון תשע"ט (6/6/2019). לקובץ לו"ז מפורט של יום הבחינה

שימו לב לשינוי בשעות הבחינה. הבחינות תקיימנה בשעות 12:00 - 16:30

כל המידע לקראת בחינות הבגרות, לרבות:חומרי הלימוד, סמלי שאלונים, מבנה הבחינה, סוגי שאלות, התאמות לזכאים, בחינה מותאמת ב- i-test, - נמצא בקישור

 

מסמכי יסוד וכלים פדגוגיים להוראת תנ"ך בחטיבה העליונה - תשע"ט

 

 

 

חורף תשע"ט


מפרט התאמות למועד חורף תשע"ט


מפרט שאלוני הבגרות המעודכנים - מועד חורף תשע"ט

 

 

קישורים לתכנית הלימודים:

תכנית הלימודים בתנ"ך חמ"ד לכיתות ז'-י"ב לשנת תשע"ט


תכנית הלימודים לעולים חדשים לכיתות י'-י"ב לשנת תשע"ט

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2019    

עדכוני rss