חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  חומרי למידה ליום הזיכרון וליום העצמאות ה- 70
  
  חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר מורי המקצוע
  
  יוזמו"פ  תשע"ט- מחקר ופיתוח של יוזמה פדגוגית רחבה בתרבות יהודית–ישראלית
  
  קול קורא למוסדות להכשרת מורים/  לימודים לתואר שני 
  
  לחומרים מכנס המורים השנתי 28/11/2017
  
  חוזר מפמ"ר תשע"ח פורסם
  
   היערכות להטמעת תכנית הלימודים בתשע"ח
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss