חינוך - education המטה לתרבות ישראל
 
 
 
 
 

 
  גליון צידה לדרך בנושא השמיטה
  
  ציד"ה לדרך - ראש השנה ויום כיפור: עשרת ימי תשובה
  
  השתלמויות ארציות ומחוזיות לשנה"ל תשע"ה
  
  הרשמה למסלול לימודי תעודה בהוראת המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" (הרחבת הסמכה) שנת הלימודים תשע"ה
  
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
ציר הזמן של היצירה היהודית

עדכוני rss