חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  מועד הגשת הצעות של גופים לפעילויות למידה חווייתית בתרבות יהודית-ישראלית לשנת תשע"ח חלף
  
  תכנית בת/בר מצווה לכיתות ז' - עשרה מערכים
  
  חומרי למידה לחג השבועות
  
  תכנית הלימודים תרבות יהודית-ישראלית
  
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss