חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  מקבץ מעודכן של מערכי שיעור ופעילויות לטו בשבט, בעריכת צוות מדריכי תרבות יהודית-ישראלית
  
  ימי החורף הגשומים הם הזמן להזכר ביחידת הלימוד החווייתית - 'גשם, גשם, בוא!'
  
  עדכונים מסמינר מדריכים 7-8/1/2016 - בין הבית לבין השדות-.למידה חווייתית בתרבות יהודית-ישראלית 
  
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss