חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  מסלולים ומלגות להכשרת מורים/ לימודים לתואר שני 
  
  אודות סבסוד פעילות למידה חווייתית תשע"ט
  
  היערכות לתשע"ט
  
  השתלמויות מתוכננות לתשע"ט (מידע מתעדכן)
  
  חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר מורי המקצוע
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
  חוזר מנכ"ל תשע"ז - תרבות יהודית-ישראלית
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss