חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  תכנית בת/בר מצווה לכיתות ז' - חדש!
  
  בקשות לסבסוד פעילויות למידה חווייתית-תשע"ז-2017
  
  הכנס הארצי השנתי הראשון למורים לתרבות יהודית-ישראלית
  
  תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית
  
  גשם גשם בוא - יחידת לימוד לבתי הספר היסודיים
  
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss