חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  לכבוד חנוכה - מערכי שיעור ופעילויות
  
  גשם גשם בוא - יחידת לימוד לבתי הספר היסודיים
  
  פעילויות ומערכים לציון יום הגירוש של יהודים מארצות ערב - 30/11
  
  קול קורא לגופים העוסקים בתרבות יהודית-ישראלית להצעת פעילויות חווייתיות
  
  קול קורא  לבתי ספר  יסודיים לפיתוח פעילות חווייתית בתרבות יהודית-ישראלית
  
  השתלמויות, לימודים להרחבת הסמכה ומלגות למורים זכאים
  
  תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss