חינוך - education המטה לתרבות ישראל
 
 
 
 
 

 
  חודש טוב בתרבות ישראל: איגרת ניסן
  
  מה חדש? איגרת למורים: שבט תשע"ה
  
  חומרי למידה ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה, 27 בינואר 2015
  
  חומרי למידה לטו בשבט
  
  יוזמה ארצית: חידון חמיצר - נשיאים וראשי ממשלה - קול קורא
  
  יוזמה ארצית: פרקי אבות - דור דור ודורשיו - קול קורא
  
  יוזמה ארצית: מסע אל הדרשה - כיתות ו' - קול קורא
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss