חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  קול קורא לגופים העוסקים בתרבות יהודית-ישראלית להצעת פעילויות חווייתיות
  
  קול קורא  לבתי ספר  יסודיים לפיתוח פעילות חווייתית בתרבות יהודית-ישראלית
  
  השתלמויות, לימודים להרחבת הסמכה ומלגות למורים זכאים
  
  מתווים להוראה עלו לאתר בלשונית חומרי למידה והעשרה. חומרים נוספים יעלו בשבועות הקרובים
  
  תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית
  
  שו"ת אודות היערכות לקראת תכנית הלימודים החדשה
  
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss