חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  לחומרים מכנס המורים השנתי 28/11/2017
  
  תם המועד להגשת בקשות לסבסוד פעילויות למידה חווייתיות
  
  חוזר מפמ"ר תשע"ח פורסם
  
  הכשרת מורים: הרחבת הסמכה ותואר שני - מלגות, החזר שכר לימוד וגמולים
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
   היערכות להטמעת תכנית הלימודים בתשע"ח
  
  חוזר מנכ"ל תשע"ז - תרבות יהודית-ישראלית
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss