חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  הכשרת מורים: הרחבת הסמכה ותואר שני - מלגות, החזר שכר לימוד וגמולים
  
  קול קורא להגשת בקשות לסבסוד פעילויות למידה חווייתיות - תשע"ח
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
   היערכות להטמעת תכנית הלימודים בתשע"ח
  
  חוזר מנכ"ל תשע"ז - תרבות יהודית-ישראלית
  
  תכנית בת/בר מצווה לכיתות ז' - עשרה מערכים
  
 

תוכנית המקצוע     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss