education - חינוך המטה לתרבות ישראל
education - חינוך המטה לתרבות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
ציר זמן - נקודות מרכזיות בהיסטוריה של העם והתרבות היהודית
 

ציר הזמן מציין נקודות מרכזיות בהיסטוריה של העם והתרבות היהודית המשתרעת על פני כארבעת אלפים שנים.

 

ציר הזמן מהווה כלי פדגוגי אשר יסייע לתלמידים להכניס לתבנית מסודרת את תיארוך ההתרחשויות ההיסטוריות ואת היצירה היהודית, מתקופת האבות ועד לימנו, תוך בחינת הקשרם הרחב ביחס לאירועים מרכזיים בתרבות האנושית.

 

המטרות המרכזיות :

  • חשיפה אל המורשת והיצירה היהודית, המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים.
  • העמקת תודעת הרצף וההמשכיות היהודית בקרב תלמידים.
  • חשיפה לזיקות שבין המורשת היהודית לבין אירועים מרכזיים בתרבות העולמית.
  • כלי פדגוגי המזמן שיח זהות אישי ולאומי.

 

ציר הזמן מציג עשר תקופות מרכזיות בתולדות עם ישראל : האבות, ההתנחלות, המלוכה- בית ראשון, הסופרים ובית שני, התנאים והמשנה, האמוראים והתלמוד, הסבוראים והגאונים, תקופת הראשונים, תקופת האחרונים, העת החדשה.

 

בכל תקופה באים לביטוי: אישים, אירועים, מלכים ויצירה תרבותית.

 

הציר מאופיין בעושר של מקורות יצירה: ארכיאולוגיה, כתבי יד, צילומים, ציטוטים מספרות ושירה, פיסול, יצירות  אומנות, מסמכים.

 

התקופות אינן מאורגנות עפ”י קנה מידה אחיד: תקופות המתאפיינות בפריחה של היצירה היהודית תופסות שטח גדול יותר מאחרות, הבולטת ביותר היא המאה ה–20.

 

הדגשים בציר מותאמים לתוכנית המקצוע “תרבות ישראל ומורשתו” ואנו מקווים שהוא יסייע לתלמידים להתמודד בהצלחה עם ליבת הידע של המקצוע החדש.

 

תודה מיוחדת לשר החינוך מר גדעון סער, אשר יזם את הרעיון וליווה באופן אישי את פיתוח הציר.

 

 ציר זמן - נקודות מרכזיות בהיסטוריה של העם והתרבות היהודית

 

 ארון הספרים היהודי


 הגדה של פסח


 כתר ארם צובא


 ספר מכלול רוטשילד


 תנ"ך אלבה


 שירת העקדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/04/2014    

עדכוני rss