education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 ימי ציון
יום הקשיש הבינלאומי                                    
 
 

לפניכם גיליון ציד"ה לדרך מיוחד בנושא "יום הקשיש הבינלאומי" החל ב- 1 אוקטובר.


הגיליון מאפשר דיון ביחס לקשישים בתרבות ישראל ובחברה הישראלית בהקשרים של הנושא המרכז "האחר הוא אני", וכתוספת והרחבה לנושאי הלימוד בתרבות ישראל.

 

כמו כן, הגיליון מבקש להדגיש עקרונות ואסטרטגיות ללמידה משמעותית בתרבות ישראל.

 

יחידות הלימוד בגיליון: "שֶׁתִּשָּׁאֵר צעיר לנצח"!? (בוב דילן) - על קידוש הנעורים בחברה המודרנית
"הַזִּקְנָה מֵבִיכָה, הֵם מֵתִים פֹּה מִבּוּשָׁה" (מתוך שירו של אביב גפן, "עורי עור") - על היחס לזקנים במציאות הישראלית
מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן (ויקרא יט', לב') – על היחס לזקנים ביהדות
"..ואין אילן בלי שורשים ופרי ללא ניצן..." (דידי מנוסי) – על תרומתם של הזקנים, שהיו אז צעירים, להקמת המדינה
"מבצע סבתא": גיוס הנוער למען הקשיש בקהילה – יוזמה קהילתית

 

אסטרטגיות ההוראה המודגשות: תהליכי למידה בשלושה ממדים: הממד ההכרתי - המושכל (ידע), הממד הרגשי - חווייתי והממד ההתנהגותי.
פיתוח גישה דיאלוגית בין הלומדים וטיפוח גישה פרשנית ורלוונטית ביחס למקורות.
הבהרת ערכים באמצעות דיוני דילמה והתמודדות עם סוגיות שנויות במחלוקת.
חיזוק הקשר בין תרבות ישראל לבין תחומי דעת משיקים, ויצירת זיקה מפרה ביניהם.

 

הגיליון יילמד במסגרת שיעורי המחנך והוא מיועד לתלמידים בכיתות ד' – ט'. המחנכים יוכלו לבחור מבין היחידות, את אלה המתאימות לתלמידי הכיתה עפ"י רמות הקושי ועפ"י הרלוונטיות של התכנים לתלמידי הכיתה.

 

ניתן לעשות שימוש ביחידות נבחרות במסגרת "בית מדרש" כיתתי, או "בית מדרש" קהילתי – תלמידים, הורים מורים, לשלב לימוד בחברותא עם קשישים בקהילה, או כל פעילות אחרת שהופכת את הלימוד למשמעותי ורלוונטי לתלמידים ולקהילה.

 

לגיליון מצורף מדריך למורה המדגיש אופנים לביסוס למידה משמעותית.
באתר המטה לתרבות ישראל ניתן למצוא חומרי למידה נוספים בנושא "היחס לאחר".

 

 לגליון צידה לדרך: ליום הקשיש

 המדריך למורה "לגליון יום הקשיש" 

הכנס השנתי למורי תרבות ישראל-תשעה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2017    

עדכוני rss