education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
דוד בן גוריון
 

מתוך חוק דוד בן גוריון:

(א)  ו' בכסלו, יום פטירתו של דוד בן גוריון, יהיה יום זיכרון ממלכתי. יום זה יצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר

(ב)   חל ו' בכסלו בערב שבת או בשבת, יתקיים יום הזיכרון ביום א' שלאחריו.

יום הזיכרון הממלכתי לדוד בן גוריון יחול השנה ביום ראשון, ז' בכסלו תשע"ד, 10.12.13.

 

דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל, כונה "אדריכל המדינה". החומרים שבפניכם מזמנים היכרות עם דמותו של בן גוריון כמנהיג ועם תכניה של מגילת העצמאות של מדינת ישראל.

 

 

מומלץ שבתי הספר יקדישו שתי שעות מחנך ללימוד על דוד בן גוריון בסמוך ליום הזיכרון הממלכתי ויקצו יחידת זמן משמעותית במסגרת שיעורי תרבות יהודית-ישראלית לעיסוק בנושא.

 

חומרי לימוד שהופקו על ידי משרד החינוך או מטעמו

 

ערכת לימוד - בן גוריון כ" אדריכל המדינה"- יחידת לימוד

בין הנושאים בערכה: דוד בן-גוריון הוביל את המוסדות הרשמיים של היישוב ושל התנועה הציונית במאבק למען קבלת תוכנית החלוקה על ידי האו"ם (המלצת ועדת אונסקופ) והחלטת העצרת הכללית ב- 29  בנובמבר 1947 (כ"ט בנובמבר) על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות – יהודית וערבית. הוא העביר במוסדות היישוב את ההחלטה על הקמת מדינת ישראל חרף ההתנגדות העזה. 

בניגוד לעצות מנהיגי עולם ומנהיגי הישוב, הכריז בן גוריון על הקמת המדינה ביום ה' באייר, התש"ח (14 במאי 1948), בעיצומה של מלחמת העצמאות.

 

 

מגילת העצמאות ואני - ערכת לימוד

ההערכה עוסקת במגילת העצמאות ותכניה, תוך שימת דגש על ערכי האחריות אישית, המחויבות לאומית והסולידאריות חברתית כמו גם ערכים אוניברסאליים של צדק, שוויון ושאיפה לשלום.  ערכים אלה מהווים, עד היום, אבני דרך להתוויית יעדיה האידיאולוגים של מדינת ישראל.

הלימוד מזמין תלמידים לעסוק בשאלות של ריבונות והאחריות הכרוכה בה תוך הדגשה ש"האירועים לא היו מתרחשים ללא קבוצת אנשים שנענו לאתגר והיו מוכנים לקחת על עצמם את האחריות מתוך מחויבות לרעיון ולחזון". בסיום תהליך הלמידה מוזמנים התלמידים לכתוב מגילת עצמאות אישית/ כיתתית במטרה לאפשר התמודדות אישית ורלבנטית עם סוגיות אלה.

 

 

מערך שיעור המבוסס על השיר בן גוריון- יורם טהר לב ויאיר רוזנבלום - באתר מורי הערכת לימוד - מקצוע, תרבותי

 

חומרים נוספים

 

הקלטת ההכרזה ועותק ממגילת העצמאות באתר הכנסת

 

פעילות על דמותו של בן גוריון ותחנות בחייו באתר גלים

אנו מכריזים בזאת - היכרות עם מגילת העצמאות - באתר גלים

סרטון על דמותו של דוד בן גוריון - המועצה להנחלת זכרת ופועלם של נשיאי ישראל וראשי הממשלה

אתר המכון למורשת דוד בן גוריון.

חדשות מהעבר - החינוכית

סיפור הכרזת המדינה -הכל אנשים- מודי בר און

לתלמידים צעירים: סבא טוביה- סיפורה של מדינת ישראל ובן גוריון.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/02/2018    

עדכוני rss