education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלות ותשובות אודות הטמעת התכנית בתש"ף
 

ממתי נכנסה לתוקף תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית?

החל משנה"ל ה'תשע"ז.באילו שכבות יש ללמד לפי תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית?


יש ללמד לפי תכנית הלימודים החדשה בשכבות א' -ט'.

הצעות לפריסת חומרי הלמידה לכל אחת מהשכבות מצויות באתר חומרי הלמידה. להצעות נוספות לשילוב התכנים ניתן לפנות למדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות.מה עם ספרי לימוד על פי התכנית החדשה? האם אנו צריכים להחליף את הספרים הקיימים?


בשכבות א-ב תוכלו למצוא חומרי למידה באתר המקצוע וכן יחידות מתוקשבות בקישור הבא. יחידות נוספות תתווספנה במהלך השנה.


לשכבות ג' - ט' תוכלו לבחור ספרים מתאימים מרשימת ספרי הלימוד שנכתבו על פי תכנית הלימודים החדשה ואושרו על ידי משרד החינוך.
בנוסף, תוכלו להיעזר בחומרי למידה מגוונים באתר תרבות יהודית-ישראלית.

חומרים נוספים תוכלו למצוא בלשונית חומרי למידה  


רכשנו ספרים לשכבה לפני פחות מחמש שנים ועל פי הנחיות המשרד כל ספר שנרכש אמור לשמש לפחות לחמש שנים, מה עלינו לעשות?


אכן ישנה הנחייה של המשרד שספרי לימוד שנרכשים אמורים להישמר לפחות לחמש שנים אך זה רק במקרה בו תכנית הלימודים לא השתנתה באופן משמעותי.
במקרה של תרבות יהודית-ישראלית, תכנית הלימודים שונה באופן משמעותי מהתכנית הישנה שנלמדה עד כה, לכן הנחייה זו אינה רלוונטית ועל בתי הספר ללמד את תכנית הלימודים החדשה לא באמצעות ספרי הלימוד הישנים..


במקרה בו יש בעיה נקודתית אנא פנו לרפרנט המחוזי באזורכם.
אנחנו בפרויקט השאלת ספרים, למי עלינו לפנות במקרה בו אנו זקוקים לעזרה בסבסוד הספרים החדשים?


ניתן לפנות לרפרנט מחוזי של פרויקט השאלת ספרים.


כמו כן תוכלו למצוא באתר השאלת ספרים טופס למילוי והנחיות בעניין.


על בתי ספר שצריכים עזרה בסבסוד לפנות במייל לרפרנט השאלת ספרים במחוז עם הבקשה  מומלץ לכתב את הרפרנט של תרבות יהודית-ישראלית במחוז.

פרויקט השאלת ספרים קיבל הודעה על כניסת ספרי לימוד במקצוע תרבות יהודית-ישראלית וערוך לכך.

במקרים בהם לא ניתנת תשובה או שהיא לא מספקת, אתם מוזמנים לפנות למדריך תרבות יהודית-ישראלית בבית ספרכם או לרפרנט לתרבות יהודית-ישראלית במחוז שלכם.בבית ספרנו יש ספרי לימוד בתרבות ישראל ומורשתו. האם הם לא מאושרים לשימוש בתש"פ?


חלק מספרי הלימוד הישנים אושרו לשימוש בתשע"ט בלבד, עד להחלפתם בספרים החדשים. לרוב, אישורים אלה אינם חלים בתש"ף. ניתן לבדוק מעמדם בקובץ ספרי הלימוד המאושרים.


 


האם ניתן לגוון את הלמידה על ידי שילוב מקורות נוספים ודרכי למידה נוספות?


המורים בכיתות אמונים על יישום תכנית הלימודים תוך התאמתה לצרכיו של קהל היעד וליכולותיו.  תכנית הלימודים מקדמת למידה משמעותית, ולשם כך מעודדת, בין השאר: שימוש בדרכי למידה מגוונות, והתאמה וגיוון של כלי למידה מותאמים, בשילוב למידה פעילה, חווייתית ויצירתית ובלמידה בין-תחומית.


 


מי יכול לסייע  לנו בהטמעת התכנית בבית הספר?


מדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות יעמדו לרשות הצוותים החינוכיים. בחופשת הקיץ ובמהלך שנת הלימודים תתקיימנה השתלמויות מורים במחוזות.


 


היכן ואיך אפשר לקבל הסמכה /הכשרה להוראת תרבות יהודית-ישראלית?


במכללות ומוסדות אקדמיים שונים מתקיימות תכניות להסמכת מורים לתרבות יהודית-ישראלית.
לרשותכם מידע אודות התכניות ומלגות ללימודים 


 


היכן אפשר למצוא נתונים על קורסים לפיתוח מקצועי המתוכננים בתרבות יהודית-ישראלית בתש"ף במחוזות?


מידע אודות ההשתלמויות  מתעדכן באתר המקצוע , באתר חומרי הלמידה  ובקבוצת המורים לתרבות יהודית-ישראלית בפייסבוק..

מידע נוסף אודות השתלמויות מחוזיות ויעוץ לשילוב בהשתלמויות בית ספריות ניתן לקבל אצל הרפרנטים המחוזיים 


 


כמה שעות הוראה יש להקצות להוראת המקצוע?


על פי מארז מתנ"ה יש להקצות למקצוע:


ביסודי  - לפחות 5 שעות על פני ארבע שכבות הגיל ג'-ו' בהתאם למסמך מתנ"ה תשע"ט

אנו ממליצים לחלק את השעות כך:
בכיתה ג' - שעה; בכיתה ד' - שעה; בכיתה ה' - שעה; בכיתה ו' - שעתיים.

במקרה בו מחליטים  להוסיף שעות נוספות אנו מליצים להוסיף זאת בסדר הבא: שעה לכיתה ה', שעה לכיתה ד', שעה לכיתה ג', שעה לכיתה ב', שעה לכיתה א'.


 


בחטיבת הביניים - לפחות 5 שעות על פני שלוש שכבות הגיל, ז'-ט'., לפחות בשתי שכבות גיל, בהתאם למסמך מתנ"ה תש"ף

אנו ממליצים לחלק את השעות כך:
כיתה ז' - שעה תרבות יהודית-ישראלית + שעה תרבות יהודית ישראלית בנושא בר /בת מצווה; כיתה ח' - שעתיים; כיתה ט' - שעה.

לשאלות נוספות והבהרות ניתן לפנות לרפרנט המחוזי או באמצעות לשונית כתבו לנו באתר.

 

האם יש תקן לרכז תרבות יהודית-ישראלית?


החל משנת תשע"ז נכנס מקצוע תרבות יהודית-ישראלית לרשימת המקצועות במנהלים יכולים לבחור בהם ריכוז. מינוי רכז מקצוע הוא על פי כללי המשרד, כבכל המקצועות האחרים.

 

האם יש מורה מוביל מקצוע?

בתי ספר אשר מלמדים את המקצוע בהיקף השעות הנדרש יכולים להגיש בקשה להקצאת שעות למורה מוביל מקצועות תרבות ומורשת (תו"מ) תש"ף, בהתאם להוראות קול קורא בנושא.
לעיון בהוראות הקול קורא 
להגשת בקשה

מי זכאי לסבסוד פעילויות חווייתיות שקשורות בתכנית?

הזכאים לסבסוד פעילויות חווייתיות הינם:

בתי הספר היסודיים בהם ילמדו לפחות 5 שעות בכיתות ג-ו.

בתי ספר יסודיים בהם ילמדו לפחות 9 שעות בכיתות א-ח

חטיבות הביניים בהם ילמדו לפחות 5 שעות בכיתות ז-ט.
בתי ספר זכאים יוכלו לעשות כן בין החודשים יוני - אוקטובר 2019, בהתאם להוראות קול קורא שיתפרסם ביוני 2019.


לפרטים נוספים


 


האם יש משאבים לבתי ספר שמפתחים יוזמות פדגוגיות ייחודיות בהתאם לתכנית הלימודים?מועד הגשת בקשות להקצאת משאבים לפיתוח יוזמות פדגוגיות (יוזמו"פ) לתש"פ חלף.

מידע אודות משאבים מתפרסם באופן שוטף באתר, בקבוצת הפייסבוק של מורי המקצוע ובדיוור למנויים שנרשמים לקבוצת הדיוור..

להצטרפות לקבוצת הדיוור . (תפתח חלונית קופצת). אם לא נפתחת החלונית, ניתן לפנות אלינו באמצעות תיבת כִּתְבו לנו.לשאלות נוספות, כִּתְבו לנו


 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/06/2019    

עדכוני rss