education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים - תשע"ז
 
 

   

הנכם מוזמים להכיר את

 

לעיון בתכנית המלאה

          שאלות ותשובות אודות היערכות להטמעת תכנית הלימודים בתשע"ח

פריסת הנושאים בתכנית הלימודים לפי שכבות - טבלה

 

דגמי הוראה וחומרי למידה לפי תכנית הלימודים החדשה עולים בהדרגה בלשונית חומרי למידה. ובאתר החדש למורי המקצוע

 

להלן פירוט התכנית לפי כיתות

 

כתה א         כתה ב          

 

 

כתה ד         כתה ה          כתה ו

 

 

כתה ז         כתה ח          כתה ט

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/08/2017    

עדכוני rss