education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת ספרי לימוד
 

 

לתשומת לבכם:

בשלב זה, טרם פורסמו ספרי לימוד מתאימים לתכנית הלימודים החדשה.
ספרי לימוד חדשים יפורסמו במהלך שנה"ל תשע"ז /תשע"ח.


מתווים שנתיים להוראת התכנית ודגמי הוראה תוכלו למצוא בלשונית חומרי למידה והעשרה.


 


ניתן להתעדכן באופן שוטף גם בקבוצת הפייסבוק של מורי תרבות יהודית-ישראלית 

למידע אודות הטמעת תכנית הלימודים החדשה וחומרי למידה מותאמים

 

 

 

קו מפריד  

 

להלן רשימת הספרים לכיתות ה'-ח' שאושרו בעבר ע"י האגף לאישור ספרי לימוד במשרד החינוך בהתאמה לתכנית הלימודים משנת תשע"ד .

חומרי למידה לכיתה ה'

שם ההוצאה/ הגוף הכותב

שם הספר

מתן מענה לנושאים

מחיר

ב-

מק"ט – קוד אישור האגף לספרי לימוד

הערות

התנועה ליהדות מתקדמת

ארץ אהבתי - בין עם לארצו, חלומות, מעשים ותקוות

מענה לכל הנושאים

60

05.14.001.00-12

 

חל"ד

מפתחות לעמי ולארצי

49

05.14.002.00-12

 

מודן

חוליה בשרשרת - עמי ומולדתי

50

05.14.003.00-12

עם מדריך למורה

קרן תל"י

עמי וארצי

מענה לכל הנושאים

05.14.004.00-12

אושר ע"י המטה

חינוך ישראלי

בואו נשיר את השיר של הארץ

מענה לכל הנושאים

55

1189-4

אושר ע"י המטה

רכס (המדרשה באורנים והמכון למורשת בן גוריון)

אומרים ישנה ארץ

מענה לכל הנושאים

59

2482

 

 

חומרי למידה לכיתה ו'

שם ההוצאה/

הגוף הכותב

שם הספר

מתן מענה לנושאים

מחיר

ב-₪

מק"ט – קוד אישור האגף לספרי לימוד

הערות

קרן תל"י

אני בשרשרת הדורות - עיונים בפרשת השבוע בראשית שמות

פרשת השבוע, הדרשה, בני ובנות מצווה

20

06.14.002.00-44

רכישת כל הספרים ביחד מאפשרת מענה לכל הנושאים

לכל זמן - מסעות בלוח השנה העברי

חגים: בין מסורת לחידוש

20

06.14.002.00-44

להיות חלוצים - אחריות ומחויבות במפעל הציוני

חלוציות ומגילת העצמאות

20

06.14.002.03-44

רכס

(המדרשה באורנים)

ראש גדול / דותן נשר, דומינסקי נירה נחליאלי

מענה לכל הנושאים

59

06.14.004.00-44

הוצאו שתי הדפסות: אחת צבעונית ואחת בשחור לבן. ניתנו שני מק"ט – שני: 06.14.004.01-44

חל"ד/ עיתים

מפתחות לאחריות ומחויבות

מענה לכל הנושאים. ראו הערה חשובה בעמודה האחרונה

הספר השלם יחליף את שני הספרים הישנים של חל"ד ועיתים.

50

06.14.009.00-12

לקראת שנה"ל תשע"ג השלימו בחל"ד  את ספר הלימוד שלהם ונתנו מענה על כל נושאי הלימוד. כל החומרים הישנים והחדשים יצאו בספר אחד שיחליף את הספר הישן, ויכלול גם את הספר של עיתים מעודכן ומותאם לסילבוס.

מפתחות לגלגל השנה

מענה לציר מחזור הזמנים

35

06.14.005.00-44

אושר בתשע"ב

מסע אל הדרשה: יומן מסע - בר/בת מצווה

מענה חלקי לציר היצירה היהודית

35

06.14.006.00-44

לא זמין למכירה

התנועה ליהדות מתקדמת

גיל מצוות: מסע של אחריות ומחויבות אישית ותרבותית - חגי ישראל ומועדיו /

מענה מלא לציר מחזור הזמנים

20

06.14.007.00-44

לקראת שנה"ל תשע"ג התנועה ליהדות מתקדמת השלימה את חומרי הלימוד לכיתה ו. החומרים אושרו ע"י המטה לתרבות ישראל, ובמהלך שלוש השנים הקרובות יצאו להדפסה כספר אחד – בתהליך של אישור באגף לאישור חומרי למידה.

גיל מצוות: מסע של אחריות - בני ובנות מצווה, רשות ודרכים במסע ההתבגרות

מענה מלא לפרשת השבוע, הדרשה, בני ובנות מצווה

20

06.14.007.02-44

רוח אז ורוח עז

מענה מלא לנושא החלוציות ולנושא מגילת העצמאות

אושר ע"י המטה לתרבות ישראל, טרם אושר ע"י האגף לספרי לימוד

הוצאת מודן

חוליות בשרשרת הדורות / יונה זילברמן, זהבה קלר נויברגר

מענה לכל נושאי הלימוד הנדרשים

45

06.14.001.00-44

 

חינוך ישראלי

גיל מצוות - אחריות ומחויבות
היצירה היהודית - מפרשה לדרשה - הדרשה כפרשנות יוצרת/ אורית שטרית

מענה לנושא פרשת השבוע והדרשה

15

06.14.003.00-44

רכישת כל החוברות ביחד מאפשרת מענה לכל הנושאים.

גיל מצוות - אחריות ומחויבות חגי ישראל - בין מסורת לחידוש - הימים ההם והזמן הזה חד הם?/ אורית שטרית

מענה לציר מחזור הזמנים

15

06.14.003.02-44

גיל מצוות - אחריות ומחויבות

מעגל החיים - בני ובנות מצווה אחריות ומחויבות/ אורית שטרית

מענה לנושא בני ובנות מצווה

15

06.14.003.03-44

גיל מצוות - אחריות ומחויבות

ציונות - אחריות ומחויבות לאומית (כולל מגילת העצמאות)

מענה לנושא החלוציות ומגילת העצמאות

15

06.14.003.04-44

המעורר

ציונות - החלום והאתגר

מענה לנושא חלוציות ומגילת העצמאות בלבד

20

06.14.008.00-44

לא נותן מענה על כל נושאי הלימוד בתכנית הלימודים.

 

 

חומרי למידה לכיתה ז'

שם ההוצאה/

הגוף הכותב

שם הספר

מתן מענה לנושאים:

מחיר

ב-₪

מק"ט – קוד אישור האגף לספרי לימוד

הערות

אורט ישראל

זהות יהודית-ישראלית בעולם משתנה

מענה לכל הנושאים

55

07.14.002.00-44

 

מודן

חוליה בשרשרת: זהות יהודית-ישראלית

מענה לכל הנושאים

45

07.14.003.00-44

 

חינוך ישראלי

זהות יהודית-ישראלית בעולם משתנה

מענה לשני צירים בלבד: הזיקה בין עם ישראל לא"י, דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי

30

07.14.004.00-44

 

הסידור

מענה לציר היצירה היהודית

אושר ע"י המטה, טרם אושר ע"י גף לאישור ספרי לימוד.

קרן תל"י

זהות בכחול לבן: זהות יהודית ישראלית בעולם משתנה

מענה לכל הצירים

55

07.14.005.00-44

 

רכס (המדרשה באורנים, המכון למורשת בן גוריון)

גוונים של זהות, יהדות, ציונות וישראליות - זהויות בעולם משתנה

מענה לכל הצירים

59

07.14.006.00-44

 

הרטמן

קסם הסידור: מבחר פרקי תפילה מרכזיים בתרבות ישראל

מענה לציר היצירה היהודית

35

07.14.001.00-44

שני הספרים יחד נותנים מענה לכל הנושאים

ציוני דרך: מסע זהות בשבילי תרבות ישראל

מענה חלקי לציר מחזור הזמנים, מענה לציר הזיקה בין עם ישראל לא"י ולציר דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי

60

07.14.001.02-44

 

 

 

חומרי למידה לכיתה ח'

שם ההוצאה/

הגוף הכותב

שם הספר

מתן מענה לנושאים:

מחיר

ב-₪

מק"ט –קוד אישור האגף לספרי לימוד

הערות

הרטמן

ערכים במועדם: בעקבות לוח השנה העברי

כל הספרים יחד נותנים מענה לכל הנושאים

08.14.001.00-44

בשבילי אבות: מבחר משניות מתוך פרקי אבות

35

08.14.001.02-44

 

הרצל אמר: חברה מתוקנת בהגות הציונית

15

08.14.002.00-44

 

ערכים במועדם: בעקבות לוח השנה העברי (כולל הרצל אמר מהדורה מאוחדת תשע"ב)

מחזור הזמנים, הזיקה בין עם ישראל לא"י, דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי

55

08.14.001.00-44

אם רוכשים ספר זה, יש להשלים באמצעות רכישת נוספת של הספר "בשבילי אבות".

אורט ישראל

חכמת אבות בונה דורות

מענה לכל הנושאים

55

08.14.003.00-44

 

חינוך ישראלי

תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית

מענה לכל הנושאים

60

08.14.004.00-44

 

קרן תל"י

כאן בונים! תיקון היחיד והחברה בהגות היהודית והציונית

מענה לכל הנושאים

55

08.14.005.00-44

 

רכס

(המדרשה באורנים, המכון למורשת בן גוריון)

על שלושה דברים: תיקון עולם, חברה ואדם, חברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית

מענה לכל הנושאים

59

08.14.006.00-44

 

כנרת

(רוח יהודית)

בין פרקי אבות לאבות הציונות - חברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית

מענה לכל הנושאים

45

08.14.007.00-44

 

מודן (מורשה)

חוליה בשרשרת - תיקון היחיד וחברה מתוקנת

מענה לכל הנושאים

45

08.14.008.00-12

עם מדריך למורה - ספר חדש נכתב בתשע"ב, ואינו מוכר למורים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2016    

עדכוני rss