education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת חומרי לימוד לתשע"ח
 

בשנת הלימודים תשע"ח יש ללמד את תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית לפי תכנית הלימודים החדשה באופן הבא:

 

שכבות א', ב'

ניתן  למצוא חומרי למידה לשכבות אלה באתר המקצוע וכן יחידות מתוקשבות בקישור הבא. במהלך החודשים הקרובים יועלו יחידות נוספות.

 

שכבות ג', ד', ז', ט'

בשכבות אלו יש ללמד את המקצוע על פי תכנית הלימודים החדשה. כאן תוכלו למצוא את רשימת ספרי הלימוד שנכתבו על פי תכנית הלימודים החדשה ואושרו על ידי משרד החינוך.
בנוסף, תוכלו להיעזר בחומרי למידה בלשונית חומרי למידה באתר המקצוע.

 

שכבות ה', ו' ו-ח'

בשכבות אלו שנת תשע"ח תהיה שנת מעבר: בתי הספר יכולים לבחור האם ללמד על פי תכנית הלימודים הישנה ("תרבות ישראל ומורשתו") או על פי תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית.

ספרי לימוד חדשים לכיתות אלו יתפרסמו בהמשך.
לבתי הספר שבוחרים ללמד על פי תכנית הלימודים הישנה, אנו ממליצים לשלב תכנים מתוך תכנית הלימודים החדשה. הצעות לשילוב תכנים מתכנית הלימודים החדשה לכל אחת מהשכבות מצויות בלשונית חומרי למידה באתר המקצוע.


 

אין לרכוש לתשע"ח ספרי לימוד ישנים.
במהלך החודשים הקרובים צפויים להתפרסם ספרי לימוד נוספים לכל הכיתות, והחל מתשע"ט תהיה חובה ללמד בכל שכבות הגיל על פי תכנית הלימודים החדשה.

 

לשאלות נפוצות אודות הטמעת התכנית בתשע"ח (לרבות שימוש בספרי לימוד)

לשאלות נוספות כתבו לנו.

 

 

ספרי הלימוד החדשים שאושרו לשימוש מתשע"ח:

 

שכבה

שם ספר

שמות המחברים

מוציא לאור

דנאקוד

מחיר מירבי לספר כולל מע"מ

ג

מפתחות שבין אדם לחברו

חני מנצור, יסכה אליצור, רועי זמיר

חל"ד- מפעלים חינוכיים

1172-930

 55.0

ג

שלי ושלכם שערים לתרבות יהודית- ישראלית

צוות תל"י

תל"י

1131-200053

 48.0

ד

מפתחות לערבות הדדית

אליאסף תל-אור, חני מנצור, יסכה אליצור, רועי זמיר, הרב ראובן ששון

חל"ד- מפעלים חינוכיים

1172-940

 60.3

ד

שלי ושלכם שערים לתרבות יהודית- ישראלית

צוות תל"י

תל"י

1131-200054

 48.0

ו

מפתחות לעצמאות ואחריות

אליאסף תל-אור, מיה דובינסקי שלומית הרשקוביץ- שרשבסקי

חל"ד- מפעלים חינוכיים

1172-960

 68.0

ז

חיים בתוך סיפור

נגה בינג יפה בניה ויוחאי עדן

תכנית בארי- מכון הרטמן

1113-334037

 51.5

ז

עת לעשות: על אחריות ועל מעורבות

המכון למורשת בן גוריון והמדרשה באורנים

כנרת- זמורה- דביר

11002289

 59.0

ז

שבילי תרבות

יכין אפשטיין ענת בסר איריס סבן

מטח

78-2032020

 64.0

ט

גליונות יחסים *

צוות כותבים

לוני כהן

186-3012043

 10.0

*  גיליונות יחסים זמינים להורדה באתר המקצוע, בחומרי למידה לכתה ט'

 

 

לעיון בקובץ ספרי הלימוד המאושרים לתשע"ח 

 

 

קו מפריד  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/06/2017    

עדכוני rss