education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לומדים בחברותא

 

הטמעת תכנית הלימודים ב"תרבות יהודית-ישראלית" החלה בשנה"ל תשע"ז ותמשך בשנים הקרובות.

 

לשם הטמעה מיטבית נדרשת הכשרה מקצועית ממושכת, רב שלבית ורב ממדית, הכוללת: מרכיבים של ידע, דיון נרחב בסוגיות של זהות, עיסוק ב"חוויה היהודית", אורחות חיים  ועוד.

במהלך שנת תשע"ז השתתפו  מאות מורים בהשתלמויות מורים ומורים נוספים השתתפו בהשתלמויות הקיץ ברחבי הארץ. 

 

בשנת הלימודים תשע"ח מתוכננות השתלמויות ארציות והשתלמויות מחוזיות. בנוסף אליהן, אתם מוזמנים לפנות אלינו או אל הרפרנטים המחוזיים על מנת לשלב מפגשי היכרות ראשוניים לצוות הבית ספרי כולו במסגרת השתלמויות בית ספריות.

 

השתלמויות ארציות תשע"ח               השתלמויות מחוזיות תשע"ח

 

 

* השתלמויות ארציות מתוכננות - תשע"ח


 • השתלמות מקוונת למורי יסודי בנושא: מבוא - היכרות עם ארון הספרים היהודי ואוריינות טקסטואלית. ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
       להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית-ישראלית, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות גיל שונות והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:
  הציר הראשון –  מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית-ישראלית לדורותיה מן המקרא, דרך יצירות חז"ל, ספרות ימי הביניים, העת החדשה ועד לציונות ולמדינת ישראל.
  הציר השני –  מדגיש את הצד הערכי העולה מתוך המפגש עם הטקסטים שיאפשר להרחיב את ההתבוננות במרחבי היצירה היהודית, לעורר סוגיות ודילמות סביב נושאים שונים ולזמן שיח רלוונטי ואקטואלי ללומדים

 

 • השתלמות מקוונת למורי העל יסודי: השתלמות מבוא - היכרות עם ארון הספרים היהודי ואוריינות טקסטואלית. ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
       להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית-ישראלית, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות גיל שונות והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:
  הציר הראשון –  מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית-ישראלית לדורותיה מן המקרא, דרך יצירות חז"ל, ספרות ימי הביניים, העת החדשה ועד לציונות ולמדינת ישראל.
  הציר השני –  מדגיש את הצד הערכי העולה מתוך המפגש עם הטקסטים שיאפשר להרחיב את ההתבוננות במרחבי היצירה היהודית, לעורר סוגיות ודילמות סביב נושאים שונים ולזמן שיח רלוונטי ואקטואלי ללומדים.

 

 • "אגדה, פתגם ופרקי אבות" - השתלמות מקוונת למורים בכיתות ג-ד על הגות חז"ל ואוריינות טקסטואלית. ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
       להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית-ישראלית לכיתות ג-ד, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות אלו והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:
  הציר הראשון – מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית אגדות חז"ל ומסכת אבות.
  הציר השני – מעגלי חיים וחברה: יחיד וחברה וכן נושא הזמן היהודי ישראלי.

 

 • "חקר ושורשים" - השתלמות מקוונת בדגש על עבודת שורשים ולמידה בדרך החקר למורים בכיתות ה'-ז' ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
       להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות מקיפה עם תוכנית שורשים רב שנתית לתלמידי כיתות ה-ז, תוך כדי התייחסות לשני נדבכים מרכזיים:
  הנדבך הראשון – לימוד טקסטים מכוננים מארון הספרים היהודי-ישראלי בהקשר של התבגרות, אחריות, מגדר, ערכים וטקסי מעבר. לימוד זה יעורר מחשבות על מטרות ומהות תהליך חקירת השורשים.
  הנדבך השני – המתרחש במקביל לראשון – חוויית הלומד בחקר מעמיק של רכיבי זהותו האישית, במטרה להעצים ולהבין את החוויה האישית, המשפחתית והקהילתית של תלמידיו.

 

 • השתלמות מורים מובילים בתרבות יהודית-ישראלית  -  שלושה ימים מרוכזים בתנאי פנימייה בבית יציב בבאר-שבע. ההשתלמות מיועדת למורים שלימדו את התחום (לפחות 3 שנים) והשתלמו בעבר.  ההשתלמות מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום ואת היכולת להוביל את התחום בביה"ס
       לקבלת מידע נוסף ולעדכון על מועד פתיחה והרשמה

 

 • השתלמות מקוונת למורי יסודי: הוראה משולבת של תרבות יהודיית-ישראלית וחינוך לשוני (30 שעות) -  ההשתלמות תעסוק בהכרת תכניות הלימודים של שני המקצועות, בעקרונות לשילוב בין המקצעות בהוראה ובדוגמאות ליישום. ההשתלמות תכלול האזנה ולמידה מהרצאות מומחים קריאה ועיון, דיון ושיח, יישום ושיתוף בהתנסות. צפי לפתית ההשתלמות ינואר-פברואר 2018      לקבלת מידע נוסף ולעדכון על מועד פתיחה והרשמה

 

>>חזרה


 

* השתלמויות מחוזיות מרוכזות

בנוסף להשתלמויות במרכזי הפסג"ה, תתקיימנה בחלק מהמחוזות גם השתלמויות מרוכזות בבית יציב בבאר שבע, בתנאי פנימייה מלאים.

למידע נוסף אודות השתלמויות מחוזיות ניתן לפנות לרפרנטים המחוזיים:

 

שם

תפקיד

טלפון נייד

שרה קוך

רפרנטית מחוז ת"א

050-6280297

מיכל רוט-ברגר

רפרנטית מחוז דרום

054-4282857

שלומית קורביארסקי

רפרנטית מחוז צפון

050-6545483

ציפי שאבי

רפרנטית מחוז מרכז

050-5969696

שלמה ווסקובויניק

רפרנט מחוז התיישבותי

052-8838289

דר' דני קרן

רפרנט מחוז חיפה

050-6280272

עדנה בן בשט

רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י

050-3968321

 

 

>>חזרה

* השתלמות מחוז מרכז

תרבות יהודית-ישראלית בזיקה לנושא השנתי (60 שעות) - ההשתלמות תתקיים במרכז פסג"ה לוד. ניתן להשתתף בחלק מהשיעורים במסגרת "הדלת הפתוחה".

למידע נוסף ולהרשמה

 

>>חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2017    

עדכוני rss