education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לומדים בחברותא

 

לשם הטמעה מיטבית נדרשת הכשרה מקצועית ממושכת, רב שלבית ורב ממדית, הכוללת: מרכיבים של ידע, דיון נרחב בסוגיות של זהות, עיסוק ב"חוויה היהודית", אורחות חיים  ועוד.

במהלך תשע"ז ותשע"ח השתתפו  אלפי מורים בהשתלמויות מורים ומורים נוספים השתתפו בהשתלמויות הקיץ ברחבי הארץ. 


במהלך שנת הלימודים תשע"ט מתוכננות השתלמויות ארציות והשתלמויות מחוזיות. בנוסף אליהן, אתם מוזמנים לפנות אלינו או אל הרפרנטים המחוזיים על מנת לשלב מפגשי היכרות עם התכנית לצוות הבית ספרי כולו במסגרת השתלמויות בית ספריות.

 

 

השתלמויות ארציות מקוונות לתשע"ט  - מתעדכן!         

השתלמויות מחוזיות תשע"ט

 


 

* השתלמויות ארציות - תשע"ט

 • השתלמות מקוונת למורי יסודי בנושא: מבוא - היכרות עם ארון הספרים היהודי ואוריינות טקסטואלית. ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
       להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית-ישראלית, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות גיל שונות והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:
  הציר הראשון –  מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית-ישראלית לדורותיה מן המקרא, דרך יצירות חז"ל, ספרות ימי הביניים, העת החדשה ועד לציונות ולמדינת ישראל.
  הציר השני –  מדגיש את הצד הערכי העולה מתוך המפגש עם הטקסטים שיאפשר להרחיב את ההתבוננות במרחבי היצירה היהודית, לעורר סוגיות ודילמות סביב נושאים שונים ולזמן שיח רלוונטי ואקטואלי ללומדים

 

 • השתלמות מקוונת למורי העל יסודי: השתלמות מבוא - היכרות עם ארון הספרים היהודי ואוריינות טקסטואלית. ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
      להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית-ישראלית, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות גיל שונות והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:
  הציר הראשון –  מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית-ישראלית לדורותיה מן המקרא, דרך יצירות חז"ל, ספרות ימי הביניים, העת החדשה ועד לציונות ולמדינת ישראל.
  הציר השני –  מדגיש את הצד הערכי העולה מתוך המפגש עם הטקסטים שיאפשר להרחיב את ההתבוננות במרחבי היצירה היהודית, לעורר סוגיות ודילמות סביב נושאים שונים ולזמן שיח רלוונטי ואקטואלי ללומדים.

 

 • "אגדה, פתגם ופרקי אבות" - השתלמות מקוונת למורים בכיתות ג-ד על הגות חז"ל ואוריינות טקסטואלית. ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)
      להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית-ישראלית לכיתות ג-ד, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות אלו והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:
  הציר הראשון – מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית אגדות חז"ל ומסכת אבות.
  הציר השני – מעגלי חיים וחברה: יחיד וחברה וכן נושא הזמן היהודי ישראלי.

 

 • "חקר ושורשים" - השתלמות מקוונת בדגש על עבודת שורשים ולמידה בדרך החקר למורים בכיתות ה'-ז' ההשתלמות מועברת באמצעות מט"ח (30 שעות)    להרשמה
  ההשתלמות מציעה היכרות מקיפה עם תוכנית שורשים רב שנתית לתלמידי כיתות ה-ז, תוך כדי התייחסות לשני נדבכים מרכזיים:
  הנדבך הראשון – לימוד טקסטים מכוננים מארון הספרים היהודי-ישראלי בהקשר של התבגרות, אחריות, מגדר, ערכים וטקסי מעבר. לימוד זה יעורר מחשבות על מטרות ומהות תהליך חקירת השורשים.
  הנדבך השני – המתרחש במקביל לראשון – חוויית הלומד בחקר מעמיק של רכיבי זהותו האישית, במטרה להעצים ולהבין את החוויה האישית, המשפחתית והקהילתית של תלמידיו.


 • חדש! השתלמות מקוונת: כשהחינוך המיוחד פוגש את תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית - למורי יסודי וחט"ב. ההשתלמות מועברת באמצעות אלנט (30 שעות) פתיחת ההשתלמות - 3/10.
   להרשמה
  חשיפה והעמקה של ההיכרות עם המורכבות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בדגש על הוראה מותאמת בתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית.

 

 • חדש! השתלמויות מיקרו-קרדיטציה בתרבות יהודית-ישראלית (10 שעות) - השתלמויות מקוונות בנות 10 שעות כל אחת, העוסקות בכשירויות רלוונטיות להוראת תרבות יהודית-ישראלית ובאופן השימוש המיטבי בהן במהלך ההוראה:
  • תגובות אמפטיות לעידוד ריבוי דעות בדיון הכיתתי - להרשמה
  • שמירה על מתח לימודי בחברותא - להרשמה
  • מתודת "שאלה-תשובה" ליצירת דיאלוג מובנה בין לומדים לחברותא - להרשמה
  • שאלה פורייה ככלי להעמקת דיון - להרשמה
  • ניתוח מובנה של טקסט ממקורות ישראלים - להרשמה
  • שימוש בדף מקורות של ספריא כדי ליצוד פעילות בכיתה - להרשמה

 

 • השתלמות מקוונת: כשתרבות ועברית נפגשות -שילוב הוראת המקצועות תרבות יהודית-ישראלית ועברית (חינוך לשוני). למורי היסודי . ההשתלמות מועברת באמצעות אלנט (30 שעות)
      להרשמה
  ההשתלמות תעסוק בהכרת תכניות הלימודים של שני המקצועות, בעקרונות לשילוב בין המקצועות ובדוגמאות ליישום. ההשתלמות תכלול האזנה ולמידה מהרצאות מומחים להבנת הנקרא, לכישורי כתיבה ולכישורי שיח. 

 

>>חזרה


 

* השתלמויות מחוזיות מרוכזות

בנוסף להשתלמויות במרכזי הפסג"ה, תתקיימנה בחלק מהמחוזות גם השתלמויות מרוכזות בבית יציב בבאר שבע, בתנאי פנימייה מלאים.

למידע נוסף אודות השתלמויות מחוזיות ניתן לפנות לרפרנטים המחוזיים:

 

שם

תפקיד

טלפון נייד

שרה קוך

רפרנטית מחוז ת"א

050-6280297

מיכל רוט-ברגר

רפרנטית מחוז דרום

054-4282857

שלומית קורביארסקי

רפרנטית מחוז צפון

050-6545483

ציפי שאבי

רפרנטית מחוז מרכז

050-5969696

שלמה ווסקובויניק

רפרנט מחוז התיישבותי

052-8838289

דר' דני קרן

רפרנט מחוז חיפה

050-6280272

עדנה בן בשט

רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י

050-3968321

 

 

>>חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2018    

עדכוני rss